Margreet van Marle, expert natuurbranden en klimaatbestendigheid bij Deltares: "Nederland is een dichtbevolkt land met veel vitale functies die van elkaar afhankelijk zijn. Dit zorgt er voor dat een natuurbrand snel kan leiden tot maatschappelijke gevolgen. Denk hierbij aan gezondheidsrisico’s, evacuaties en uitval van infrastructuur."

Een model waarmee natuurbranden te voorspellen zijn

Er zijn in Nederland redelijk veel gegevens beschikbaar over de locatie, timing en duur van natuurbranden, én over de mate van droogte. Het is alleen niet duidelijk genoeg hoe droogte en natuurbranden elkaar beïnvloeden. Voor droogte hebben we bijvoorbeeld meteorologische gegevens zoals neerslag en verdamping, maar ook gegevens over bodemvocht en grondwaterstanden. In 2022 waren er bijvoorbeeld meer dan 900 gemelde branden waarvan twee derde op zandgronden (bron: NIPV/WUR). Daar zijn grondwaterstanden over het algemeen lager en droogt de bodem sneller uit.

Met nieuwe machine learning technieken gaan de onderzoekers van Deltares en WUR een model ‘trainen’ waarmee het verband tussen branden en droogte beter wordt begrepen. We hopen hiermee de voorspelling van timing en locatie van natuurbranden te verbeteren.

Op korte termijn kunnen we dan de inzet van de brandweer beter ondersteunen. Op lange termijn kan beleid bij het afwegen van droogtemaatregelen beter rekening houden met natuurbrandrisico’s.

Marjolein Mens, droogte-expert bij Deltares

Het model wordt in Nederland getest en bij goed resultaat kan de methode ook in het buitenland worden gebruikt.

Model waarmee natuurbranden zijn te voorspellen
Model waarmee natuurbranden zijn te voorspellen

De gevolgen van natuurbranden

We weten dat de kans op natuurbranden toeneemt naarmate het klimaat opwarmt en het droger wordt. Daarmee nemen de gevolgen voor de maatschappij ook toe; een onbeheersbare natuurbrand met evacuatie kan consequenties hebben voor tien duizenden mensen. Naar schatting kosten Nederlandse natuurbranden aan brandweerinzet en natuurschade nu jaarlijks 5 miljoen euro. Dit neemt in 2050 toe naar 10 miljoen euro per jaar.

Indien ook rekening wordt gehouden met het moeten afsluiten van wegen en beperkingen in recreatie, bijvoorbeeld het sluiten van campings, kan dit tot miljoenen euro’s per jaar extra kosten leiden.

Een goede schatting van de gevolgen van natuurbranden ontbreekt vooralsnog. Voorkomen van branden lukt niet altijd, maar we hopen met deze studie de voorspelbaarheid wel te verbeteren

Margreet van Marle, expert natuurbranden en klimaatbestendigheid bij Deltares

Deze pagina delen.