Onderzoek naar de grofzandbarriere, een oplossing voor piping, in de Deltagoot van Deltares.
Onderzoek naar de grofzandbarriere, een oplossing voor piping, in de Deltagoot van Deltares.

Verschillende soorten interne erosie

Er bestaan verschillende soorten interne erosie. In Nederland is vooral terugschrijdende erosie bekend, wat ook wel piping wordt genoemd. Dijken die gelegen zijn op zandige pakketten zijn hier gevoelig voor en kunnen door de vorming van ‘pipes’ uiteindelijk ondergraven worden. Er zijn echter nog meer soorten interne erosie, zoals het uitspoelen van fijn materiaal uit een grovere matrix of de erosie ten gevolge van stroming door scheuren in klei.

Experts, adviseurs en wetenschappers delen kennis

Gezien het belang van interne erosie voor de stabiliteit van dijken en dammen wordt er wereldwijd veel kennis gedeeld. Zo wordt er jaarlijks een bijeenkomst georganiseerd door de Europese Werkgroep voor Interne Erosie, een werkgroep die gelinkt is aan de ICOLD Technical Committee on Embankment dams. Deze werkgroep bestaat uit experts, adviseurs en wetenschappers vanuit de hele wereld. Door de Covid-19 pandemie is de jaarlijkse bijeenkomst vervangen door een serie van online bijeenkomsten. Deltares organiseert samen met de Technische Universiteit Delft en de Universiteit van Gent de derde bijeenkomst in deze serie.

veldtest in Friesland
Foto van de veldtest in Friesland waar getest is of piping kan optreden in getijdenzand.

Marc Hijma (onderzoeker waterveiligheid Deltares): Ik denk dat het onderzoek naar piping in getijdenzanden een game changer is voor de beoordeling van dijken in Nederland.’

Programma

Deze online bijeenkomst is gericht op ‘interne erosie op de veldschaal’. In deze pdf vindt u het programma van deze bijeenkomst. Veel van de bijdragen zijn gerelateerd aan terugschrijdende erosie, zoals het onderzoek naar piping in getijdenafzettingen, de toepassing van de grofzandbarrière in Gameren, metingen in een zandmeevoerende wel, een nieuwe methode om zandmeevoerende wellen te stoppen, het terugrekenen van veldtesten, het effect van heterogeniteit op het debiet in wellen en een studie naar het lengte-effect. Er zijn ook bijdragen die betrekking hebben op andere vormen van erosie, zoals een veldtest uitgevoerd in Zweden en een case studie uit Hongarije. Daarnaast komt het monitoren van erosie terug in verschillende bijdragen.

De bijeenkomst wordt gehouden op 4 februari van 16.00-19.00 en is open voor iedereen die geïnteresseerd is. Heeft u interesse? Stuur een mailtje naar vera.vanbeek@deltares.nl, en u ontvangt dan een uitnodiging voor de online meeting.

Deze pagina delen.