Conclusie

Tijdens het onderzoek is systematisch onderzoek gedaan met als doel om te leren van deze situatie en het voorkomen hiervan in toekomstige (deel)projecten. Deltares heeft voor het onderzoek metingen, videobeelden en ooggetuigenverslagen geanalyseerd en concludeert hieruit dat het water vanaf de kanaalzijde onder de damwand is doorgelopen (onderloopsheid). Dit proces is mogelijk gestart door een lek in de wand, mogelijk veroorzaakt door uit het slot gelopen of beschadigde damwanden. Na het ontstaan van de wel is de wand door de waterdruk bezweken. De aanleiding voor optreden van dit faalmechanisme kon in dit onderzoek niet worden vastgesteld.

Oorzaak van het falen van de bouwkuip op het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht in februari 2023.
Oorzaak van het falen van de bouwkuip op het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht in februari 2023.

Toegankelijkheid

Op het Julianakanaal zal veilig en verantwoord de bouwkuip verwijderd moeten worden. Tevens zal het verruimingswerk afgerond moeten worden. Rijkswaterstaat is in gesprek met de omgeving en de gebruikers van het kanaal. Het Julianakanaal is een belangrijke levensader voor veel grote en kleine bedrijven en de scheepvaart. Over een lengte van 26 km is het Julianakanaal op verschillende plekken vanaf 2012 verdiept en verruimd om de Maasroute geschikt te maken voor grotere scheepvaart. Het laatste stuk waar verruimd moet worden, is het traject van 3 kilometer tussen Berg en Obbicht.

Deze pagina delen.