Het onderwerp van het project is Developing end-user products and services for all stakeholders and citizens supporting climate adaptation and mitigation. Dit project van € 5 miljoen heeft een looptijd van 3,5 jaar en start dit najaar. Het consortium bestaat naast Deltares en CAS uit de volgende Nederlandse partners: SWECO, IVM (VU), Resilient City Network, C40 en pensioenfonds APG. De andere partners zijn Technalia (Spanje), Ecologic (Duitsland), Sendszimir Foundation (Polen), University College Cork (Ierland), NGI (Noorwegen) en CMCC (Italië). Ook doen er zes Europese gemeenten mee: Cork, Lillestrom, Milaan, Gdynia, Logroño en Athene.

Doel

Met REACHOUT willen we bijdragen aan ‘climate resilient urban development pathways’: de ontwikkeling van veerkrachtige, klimaatneutrale en adaptieve steden. Om dat te bereiken willen we een ‘Triple-A-toolbox’ ontwikkelen in zes City Hubs. Deze gemeenten dienen als aanjager voor verder gebruik in de regio en in de steden die zijn aangesloten bij Resilient City Network en C40. Vanuit Nederland doet er geen City Hub mee, maar kijken we met onze partner APG hoe tools en data de ontwikkeling van klimaatrobuuste investeringen in de financiële sector kunnen ondersteunen.

Ad Jeuken (Deltares) en Hasse Goosen (CAS): “Wij verwachten dat we met dit project de succesvolle Nederlandse stresstestaanpak voor steden kunnen vertalen naar andere landen. Tegelijkertijd kunnen we ook veel kennis ophalen in de andere landen. En doordat we het frame veranderen van wat we niet willen (klimaatrisico’s) naar wat we wel willen (klimaatadaptieve steden) zal volgens ons het enthousiasme voor adaptatie en de behoefte aan tools en data toenemen.”

Structuur REACHOUT
Structuur van REACHOUT: levering van vraaggestuurde diensten aan City Hubs, met behulp van open source-tools van betrouwbare open data platforms.

Triple-A-aanpak

De Triple-A-aanpak is geïnspireerd op de eerste drie ambities uit het Nederlandse Deltaplan Ruimtelijke adaptatie: ‘kwetsbaarheid in beeld brengen’ (stresstest), ‘risicodialoog voeren en strategie opstellen’ en ‘uitvoeringsagenda opstellen’. Deze ambities zijn vertaald naar de volgende drietrapsaanpak:

  • Analyse: waar zitten de kwetsbaarheden en wat zijn de risico’s?
  • Ambitie: wat heeft prioriteit en wat willen we bereiken?
  • Actie: hoe willen we dat bereiken, met welke maatregelen?

Data-serviceplatforms

Om analyses te maken en besluitvorming mogelijk te maken in de City Hubs, zullen we verschillende nationale, regionale en Europese data-serviceplatforms gebruiken. Een aantal van de Europese data-serviceplatforms, waarin de EU flink heeft geïnvesteerd, zijn nog weinig gebruikt.

Toolbox

De stappen uit de Triple-A-aanpak zullen ondersteund worden door verschillende tools. Deze tools moeten de verbinding maken tussen gebruiker en data. De tools worden tijdens het hele project getest en verder doorontwikkeld in de zes City Hubs. We starten zoveel mogelijk vanuit bestaande tools, die vaak het resultaat zijn van eerdere EU-projecten. Uiteindelijk ontwikkelen we een zogenaamde Triple-A-toolbox. Dit vormt het belangrijkste eindproduct van het project.

Opschaling

De resultaten uit de pilots in de 6 City Hubs schalen we op naar verschillende Europese steden die deel uitmaken van de netwerken van Resilient City Network en C40. Zo hopen we dat andere steden in Europa de Triple-A-aanpak zullen overnemen. Daarnaast zullen de dataplatforms Copernicus en GEOSS, en EU-instituten zoals JRC en de EEA, nauw betrokken worden bij de opschaling.

Deze pagina delen.