Over SpongeScapes

SpongeScapes zal bijdragen aan het verbeteren van de veerkracht van landschappen tegen hydrometeorologische gebeurtenissen, zoals overstromingen en droogte. Het richt zich op het potentiële gebruik van natuurlijke waterretentiemaatregelen voor het verbeteren van het retentievermogen van grondwater, bodem en oppervlaktewater in heel Europa. Het project beoordeelt zowel de werking van individuele 'sponsoplossingen' als methoden om overkoepelende 'sponsstrategieën' te definiëren via co-design met belanghebbenden.

Tien Europese partners, samen met lokale belanghebbenden verbonden aan 14 casestudies, zullen het feitenmateriaal versterken en methoden verbeteren voor het modelleren en implementeren van deze maatregelen op landschapsschaal. De NWRM-database (Natural Water Retention Measures), met 140 geregistreerde casestudies, zal worden bijgewerkt en geüpgraded tot een belangrijk kenniscentrum voor praktische kennis over deze op de natuur gebaseerde oplossingen. Het zal ook informatie bevatten over benaderingen voor implementatie en onderhoud. In de loop van het project zullen zogenaamde 'sponsdagen' en lokale workshops worden georganiseerd om de belangrijkste bevindingen en resultaten te verspreiden.

Coördinatie door Deltares

Het project wordt gecoördineerd door Deltares en wordt uitgevoerd samen met onze partners Oieau, CEH, LUH, UniPD, Etifor, ARSO, UL, WWF-GR en WULS.

Alle partners zullen gedetailleerde casestudy's leveren die aanleiding geven tot verdere diepgaande analyse. Naast het coördineren van het project is Deltares ook verantwoordelijk voor het leveren van kwantificeringstechnieken die opschaling van individuele sponsoplossingen naar overkoepelende sponsstrategieën mogelijk maken.

Vervolgstappen

Het project gaat later deze maand echt van start, wanneer vertegenwoordigers van de verschillende Europese partners in Delft bijeenkomen om de details van de verschillende aspecten van het project te bespreken. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder andere:

  • hoe de bestaande 140 cases in de NWRM-database opnieuw zullen worden bekeken en geëvalueerd,
  • welke indicatoren zullen worden gebruikt om de effectiviteit van de individuele oplossingen te bepalen,
  • welke modelleringstools door de partners zullen worden gebruikt voor de opschaling
  • het identificeren van de behoeften van de belanghebbenden die verbonden zijn aan de 14 diepgaande casestudies.


SpongeScapes Logo

Deze pagina delen.