Alpha Loop

Netwerken van pijpleidingen zijn deel van de vitale infrastructuur in Nederland. Ze zijn essentieel voor transport van drinkwater, afvalwater, gas en diverse industriële producten. Het meeste van het transport gebeurt onder druk. Een juist ontwerp en gebruik van pompen, kleppen, be- en ontluchters, windketels etc in de leidingsystemen voorkomt operationele problemen en onnodig energieverbruik.

AlphaloopDiverse onderzoekspartners en industriële partijen maken gebruik van de Alpha Loop voor testen en onderzoeken van (project)specifiek stromingsgedrag in leidingen. De Alpha Loop is geschikt voor experimenten van pijpleidingsstromingen van water, water-lucht, en water-lucht- sediment mengsels, en is daarmee een unieke faciliteit.

 

 

Typische stromingsfenomenen die worden onderzocht zijn:

  • Propstromingen in lange hellende leiding
  • Transport van sediment in hellende leidingen door water-lucht stromingen
  • Snel vullen van leidingen
  • Dynamisch gedrag van veiligheidskleppen
  • Gedrag van be- en ontluchters
  • Proppen en spuien van leidingen
  • Lekdetectie

AlphaloopDeltares gebruikt haar uitgebreid gevalideerde software pakket WANDA om ontwerpen van leidingsystemen te toetsen op robuustheid en veiligheid, ruimte voor uitbreidingen, en energiezuinigheid.  De Alpha Loop is een onmisbare experimentele faciliteit om WANDA software te valideren en specifieke processen en componenten van leidingsystemen te testen. Onze specialisten helpen u graag met vragen over de hydraulica in uw leidingsysteem of over de Alpha Loop.