Pacific Basin

Het Pacific Basin is een multifunctioneel golf- en stromingsbassin. Het bassin wordt gebruikt voor kust en offshore gerelateerde projecten, waarin driedimensionale effecten een belangrijke rol spelen, zoals het geval is bij golfbrekerkoppen en funderingen van offshoreconstructies.

De golfgenerator is in staat zowel regelmatige als onregelmatige langkammige golven op te wekken. Voor het aansturen van het golfschot, het verkrijgen van meetgegevens en het verwerken daarvan, wordt Deltares’ pakket AUKE gebruikt. Het golfschot kan compenseren voor stoorgolven. Het bassin is uitgerust met een pompsysteem, dat in één richting stroming kan opwekken. Hiermee kan een stroming of een combinatie van stroming en golfslag gesimuleerd worden. De hoek tussen de golf- en de stroomrichting is variabel en ligt tussen 45º and 90º.

Toepassingsgebieden

De invloed van driedimensionale golfaanval op constructies kan aanzienlijk zijn.
In het Pacific Basin kunnen driedimensionale modeltesten uitgevoerd worden om deze verschijnselen te onderzoeken. Door de unieke combinatie van een golfschot en een pompsysteem is het Pacific Basin uitermate geschikt voor het bestuderen van de effecten die golven, stroming of een combinatie van golven en stroming hebben op kust-, offshore- en havenconstructies. Het Pacific Basin wordt ingezet voor verschillende studies waarbij de toplaagstabiliteit, stabiliteit van bodembescherming, ontgronding en erosie gerelateerde problemen een belangrijke rol spelen. Door de omvang en mogelijkheden van de golfgenerator kunnen er zowel in de Scheldegoot als in het Pacific Basin proeven uitgevoerd worden op dezelfde schaal.

Projecten

Typische studies waarbij het Pacific Basin wordt ingezet:
•Golfbrekers, 3D stabiliteit en golfbrekerkoppen
•Ontgronding rondom offshore/nearshore constructies
•Mobiele bodemconstructies
•Stabiliteit van pijpbekledingssystemen

Technische specificaties
•Golfbassin
Horizontale dimensies: 30 x 22,5 m
Basis hoogte: 1,25 m
Maximale waterdiepte: 1,0 m
Minimale waterdiepte: 0,25 m
•Golfgenerator
Golfschot: cradle-type
Breedte golfgenerator: 14 m (7 m + 7 m)
Hoogte golfschot: 1.2 m
•Golfkarakteristieken
Frequentierange f: 0 to 2 Hz
Maximale regelmatige golfhoogte H max: 0,4 m bij T = 2 s
Maximale significante golfhoogte H m0: 0,21 m bij T p = 1,9 s
Golfdemping: passief golfdempend strand.
•Pompsysteem
Aantal pompen: 8
Maximale totale pompcapaciteit: 1,8 m 3/s
Hoek tussen stroom- en golfrichting: tussen 45º – 90º