Giftige algenbloei

Door eutrofiëring (vergroting voedselrijkdom in water als gevolg van te veel voedingsstoffen) hebben oppervlaktewateren regelmatig te kampen met overmatige groei van algen. Die algenbloei is vaak ongewenst en produceert gifstoffen die negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu. Bijvoorbeeld dode dieren, verstoorde voedselwebben maar ook klachten na het zwemmen als huidirritaties, misselijkheid en hoofdpijn. In kustwateren komen ook giftige algen voor die na ophoping in schelpdieren ernstige vergiftigingsverschijnselen kunnen veroorzaken bij mensen. Giftige soorten die in Nederland voorkomen, kunnen leiden tot buikkramp en diarree. In landen als Australië en China zorgen algenbloeien ervoor dat water uit meren en reservoirs onbruikbaar worden als drinkwater of voor de visserij.

Waterbeheerders kunnen door innovatief monitoren, bijvoorbeeld spectrale metingen (met behulp van kleuren) of burgers laten meten (participatieve monitoring), correcte diagnoses stellen, voorspellingssystemen inrichten en burgers adequaat informeren. Gebruikers als vissers, kwekers en recreatie hebben hier profijt van. Wij helpen met het ontwikkelen van deze innovatiemethoden en bouwen de voorspellingssystemen.

We onderzoeken tevens de oorzaak van eutrofiëring, en geven advies over symptoombestrijding.