Hormonen, medicijnresten en antibiotica resistentie

Hormonen, antibiotica en andere medicijnen zijn bedoeld om onze gezondheid (of die van ons vee) te bevorderen maar veel ervan verdwijnt in grote hoeveelheden via het riool en sloten naar grondwater en oppervlaktewater. Installaties voor afvalwaterzuivering zijn er niet voor toegerust om al deze stoffen uit het water te halen.  Uiteindelijk gebruiken we dit water om van te drinken, als irrigatiewater voor de landbouw of het komt in de oceanen terecht. Overmatig gebruik van antibiotica leidt tot het ontstaan en de verspreiding van micro-organismen die resistent zijn voor verschillende antibiotica. Dergelijke multiresistente bacteriën vormen een bedreiging voor de behandeling van infectieziekten. Daarnaast beïnvloeden medicijnresten, hormonen en andere afvalstoffen in het water indirect onze gezondheid door schade aan het ecosysteem waarin we leven.

Door onze monitoring kunnen waterbeheerders de huidige risico’s in kaart brengen. Door het gebruik van passive sampling  kunnen zelfs zeer lage concentraties van stoffen over lange tijd gemeten worden. Met behulp van software modellen voorspellen we hoe de verschillende stoffen zich verspreiden door het watersysteem, oppervlaktewater en grondwater. Hiermee is het mogelijk om toekomstige risico’s te schatten en kun je het effect van maatregelen doorrekenen.