Olie & Gas Sector

platform

Deltares is sinds de jaren ’60 actief in de offshore olie&gas sector. Toen werden de eerste offshore platformen in de Noordzee gebouwd. Bij het ontwerpen voor de olie- en gassector staat de veiligheid van de constructies en de operaties op zee voorop. Daarnaast is er veel aandacht voor het verkleinen van de risico’s voor het milieu. Ook het zoveel mogelijk beperken van de downtime tijdens offshore operaties is voor deze sector van belang.

In de olie- en gassector vinden kennisontwikkeling, het ontwikkelen van nieuwe ontwerprichtlijnen en rekenmodules vaak plaats binnen zogeheten Joint Industry Projects (JIP). Kennisinstituten en bedrijven vinden elkaar en definiëren samen de onderzoeksscope. In het begin wordt de kennis alleen gedeeld met de participanten van de JIP. Na een paar jaar wordt de kennis breder beschikbaar. Een voorbeeld van een JIP, dat geïnitieerd is door Deltares, is JIP OSCAR.

Ontgronding en bodembescherming

Deltares heeft veel expertise op het gebied van ontgronding rondom offshore constructies, zoals jack-up boorplatformen met zogenaamde “spud can” voeten en Gravity-Based-Structures. Middels jarenlange ervaring met fysiek modelonderzoek hebben we een uitgebreide database opgebouwd voor ontgrondingsontwikkeling rondom een grote verscheidenheid aan offshore constructies. Deze database samen met onze deskundigheid maakt dat we wereldwijd gevraagd worden voor advies over ontgrondingsvoorspellingen.

Metocean databases en operationele voorspellingssystemen

Voor alle offshore projecten dienen eerst de hydrodynamische ontwerpcondities (metocean condities) te worden bepaald. Deltares heeft veel ervaring met het modelleren en analyseren van deze ontwerpcondities. Een belangrijke trend de laatste jaren is dat in plaats van het voor elk project apart bepalen van deze condities olie- en gasbedrijven om een metocean database voor hun hele concessiegebied vragen. Uit zo’n database kunnen zij eenvoudig de condities trekken voor een willekeurige nieuwe ontwikkeling in hun gebied. Recentelijk is ook de vraag naar operationele voorspellingssystemen sterk toegenomen: deze systemen assisteren bedrijven actief in constructie, operatie en onderhoud bij het plannen van hun werkzaamheden offshore. Deltares ontwikkelt zowel metocean databases als operationele voorspellingssystemen, afgestemd op de specifieke behoeftes van de klant. Een voorbeeld is ons onderzoek naar de offshore wateren of Abu Dabi, Verenigde Arabische Emiraten.