Stabiele, duurzame leidingen en systemen

Water, gas en elektriciteitsvoorzieningen moeten betrouwbaar zijn. Dit vergt stabiele en duurzame leidingen en systemen. Zo mogen er geen scheuren of lekkages optreden. Overtollig regenwater en afvalwater willen we efficiënt afvoeren via riolen en persleidingen.

Stabiele en duurzame infrastructuur

Optimaliseren van proces en ontwerp

Kennis van alle fasen van de levenscyclus van deze vitale infrastructuur is van groot belang om kosten voor ontwerp, aanleg, gebruik, beheer, onderhoud en uiteindelijk demovatie beheersbaar te houden en tegelijkertijd veiligheid en robuustheid te kunnen garanderen. We helpen bedrijven om hun geotechnisch en hydraulisch ontwerp en hun processen voor (afval)water- en gasleidingen te optimaliseren met het oog op aanlegkosten en gebruikskosten. Voor overheden zoeken we naar nieuwe oplossingen voor reductie van energieverbruik, en het verminderen van operationele risico’s en milieu impacts. We gebruiken daarbij specialistische software, schaalmodellen en veldproeven. Onze support varieert van specialistische bureaustudies en reviews tot gedetailleerde numerieke studies en schaalmodeltesten.

Deltares biedt slimme hydraulische en geotechnische oplossingen voor

 • Waterdistributienetwerken, persleidingen, gasleidingen en riolering
 • Verliezen en waterslag
 • Trouble shooting
 • Multi-fase stromingen
 • Optimaal beheer en onderhoud (asset management)
 • Gemalen
 • Effecten van natuurlijke fenomenen zoals aardbevingen op leidingen

Koelwatersystemen voor nucleaire en conventionele centrales

 • Pompenkelders
 • Recirculatie en pluimdispersie studies inclusief milieu effecten
 • Definiëren van ecologisch relevante criteria en regelgeving voor industriële lozingen
 • Inlaat- en uitlaatsystemen
 • Overstorten
 • Water systemen voor ontziltingsinstallaties, de olie en gas sector, zware industrie en FPSU’s

Sleufloze aanleg methoden van leidingen

 • Intensieve begeleiding van HDD boringen
 • Inspectie van ondergrondse infrastructuur
 • Risico’s van leidingen in en nabij andere infrastructurele werken als waterkeringen wegen spoorwegen