D-HYDRO Suite 1D2DWe leven in een veranderend klimaat, waarbij extreme weersituaties vaker op zullen treden. De software die we bij Deltares ontwikkelen, gaat mee in deze ontwikkelingen. Daarom hebben we afgelopen januari een update – versie 2022.02 – gelanceerd van het softwarepakket D-HYDRO Suite 1D2D. Met deze release, waaraan waterschappen, Het Waterschapshuis, gemeenten en vele adviesbureaus hebben bijgedragen, kunnen onder meer wateroverlast door hevige neerslag en overstromingen door extreme afvoeren en dijkdoorbraken gesimuleerd worden.

D-HYDRO Suite 1D2D is sneller en nauwkeuriger dan de voorloper SOBEK 2. We zijn er nog niet. Er wordt nog steeds doorontwikkeld aan D-HYDRO Suite 1D2D. Die doorontwikkeling gebeurt samen met verschillende zeer betrokken partners zoals waterschappen, Het Waterschapshuis en adviesbureaus. Dit doen we om er zeker van te zijn dat de software aansluit bij de wensen van de eindgebruikers en dat de software voor langere tijd te gebruiken is in het watermanagement in Nederland. Met de ontwikkeling van de nieuwste release kunnen we spreken van een eerste volwaardige versie van D-HYDRO Suite 1D2D.

Een korte video-update van een van onze ontwikkelaars:

Nieuwsgierig? Neem contact op met software@deltares.nl.