D-Settlement – Darcy

Banner-D-Settlement-736x190-px_736x190_acf_cropped

De nauwkeurige Darcy module is beschikbaar voor verbeterde consolidatieberekeningen en het modelleren van onderwaterzakken. Daarbij wordt rekening gehouden met de verandering van het grondgewicht door het onderwaterzakken. Dit model berekent de gekoppelde ontwikkeling van wateroverspanning en effectieve spanningen in de tijd. Sinds D-Settlement, versie 8.2, gebruikt het Darcy model dezelfde invoerparameters als het Terzaghi model. Ook het onderwaterzakken is sinds deze versie in D-Settlement opgenomen. Een semi-analytische, ruimtelijke, integratie verhoogt daarnaast de snelheid en de robuustheid van het rekenproces.

Uitvoer van wateroverspanning in de tijd