D-Sheet Piling – Feasibility

Tijdens het ontwerp van damwandconstructies wordt vooral aandacht besteed aan een toetsing op de veiligheid en stabiliteit, volgens richtlijnen zoals de Eurocode. Dit wil in de praktijk nog niet betekenen dat een project daadwerkelijk uitvoerbaar is. Maar al te vaak treden problemen op bij het inheien of trillen van damwanden. Dit wordt veroorzaakt door verschillende lokale factoren waaronder ook het gebruikte materieel. De Feasibility module kan hulp bieden bij een toetsing op de uitvoerbaarheid van de in D-Sheet Piling ontworpen constructie. Er zijn drie toetsingsvormen beschikbaar:

NVAF-lijnen

De Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken ( NVAF) heeft richtlijnen opgesteld voor het schadevrij inbrengen van damwanden. In D-Sheet Piling zijn de NVAF-lijnen beschikbaar voor het trillen van damwanden opgenomen. In de grafieken wordt voor verschillend materieel de relatie tussen de damwandstijfheid en damwandlengte weergegeven. Op basis van de grafieken is afleesbaar of schade verwacht kan worden.

NVAF-ervaringslijnen

GeoBrain ervaringen

In 2002 startte GeoDelft het onderzoeksproject GeoBrain, met als doel voorspellingen te kunnen doen over de haalbaarheid van funderingswerken. Ervaringen van honderden damwandprojecten zijn inmiddels in GeoBrain aanwezig. De Feasibility module biedt u toegang tot deze ervaringen. In de grafieken wordt de relatie tussen de damwandstijfheid en damwandlengte voor bestaande projecten weergegeven. De gebruiker kan eenvoudig controleren of het te realiseren ontwerp vergelijkbaar is met uitgevoerde projecten.

1102Weergave van ervaringen uit GeoBrain in D-Sheet Piling

GeoBrain prediction

Het GeoBrain voorspellingsmodel introduceert expertkennis, gebaseerd op invoergegevens uit D-Sheet Piling . Het voorspellingsmodel geeft aan of het project uitvoerbaar is en zal eventuele maatregelen ter verbetering van de uitvoerbaarheid voorstellen. Naast een eenvoudige voorspelling, zonder aanvullende invoergegevens, kunnen gebruikers in GeoBrain aanvullende parameters gebruiken ter verfijning van de resultaten.

1103GeoBrain voorspelling gebaseerd op D-Sheet Piling invoergegevens

 

Feasability is als standaard module onderdeel van het D-Sheet Piling Basic Package, samen met Earth pressure coefficients. Het kan worden uitgebreid met andere modules voor specifieke toepassingen. Voor meer informatie: Service packages.