D-Sheet Piling – Single Pile

Een aantal specifieke kenmerken zijn:

  • Invoer van grondlagen en eigenschappen overeenkomstig met die voor damwandconstructies.
  • Paaldoorsneden en materiaaleigenschappen zijn op verschillende diepten aanpasbaar.
  • Verbindingen met funderingen kunnen gemodelleerd worden door een voorgeschreven rotatie en/of translatie.
  • Belasting door horizontale krachten, momenten en normaalkrachten langs de paal.
  • Belasting door een voorgeschreven verplaatsing. Deze optie is geschikt voor de modellering van gronddruk op losse palen door bijvoorbeeld een talud.

 

1105Intrillen van een meerpaal

 

De Single Pile module is verkrijgbaar als onderdeel van het D-Sheet Piling Full Package. Voor meer informatie: Service packages.