Om die verschillende invalshoeken mee te kunnen nemen, bouwen we aan een medewerkersbestand dat divers is in onder meer gender, leeftijd, ervaring en achtergrond. We hebben we meer dan 800 hooggekwalificeerde medewerkers met ongeveer 40 verschillende nationaliteiten, mannen en vrouwen en van jong tot ouder.

Verschillen omarmen

Daarmee zijn we er nog niet, want diversiteit en inclusie gaat over meer dan getallen. Menselijke verschillen als ras, nationaliteit, etniciteit, gender, leeftijd, religie, verschillende competenties, seksuele geaardheid, opleiding, persoonlijkheid, vaardigheden en ervaring (dus diversiteit) kunnen we uitdrukken in aantallen. Inclusie daarentegen, gaat over de manier waarop we bij Deltares die verschillen omarmen. Hoe we met elkaar een op samenwerking gerichte, inspirerende en respectvolle werkomgeving creëren, die stimuleert dat alle medewerkers meedoen, bijdragen en het gevoel hebben erbij te horen.

Het creëren van een inclusieve organisatie is een reis die nooit af is

Annemieke Nijhof, algemeen directeur Deltares

Het is wel een reis die we als prioriteit hebben aangemerkt in onze Strategische Agenda ‘22-’25. Dagelijks zetten we stappen om een volledig divers en inclusief werkende organisatie te worden:

 • We erkennen dat alle medewerkers ertoe doen. Iedereen brengt kennis in, een uniek perspectief en persoonlijkheid. Het is onze ambitie dat iedere medewerker zich gezien en gewaardeerd voelt, en de mogelijkheid heeft om zijn of haar kennis, talenten en vaardigheden in een sociaal veilige werkomgeving te ontwikkelen en toe te passen.
 • We hebben constante aandacht en sensitiviteit voor onze eigen organisatiecultuur. Reflectie en dialoog over onze expliciete en impliciete waarden, gewoonten, regels en taboes, zetten we in als instrumenten om als werkgever nog positiever gewaardeerd te worden.
 • We stimuleren inclusief gedrag door:
  • te bouwen aan een sociaal veilige werkomgeving;
  • actief te luisteren om elkaar te begrijpen, bewust te zijn van vooroordelen;
  • iedereen te stimuleren om mee te doen, hun mening te geven en zich uit te spreken;
  • onze verschillen te waarderen, omarmen en ervan te leren.
 • Gendergelijkheid zien we als een belangrijk onderdeel van het bredere thema diversiteit & inclusie en van onze ambitie om de inclusieve cultuur van Deltares te versterken. Die worden in het Gender Equality Plan weergegeven.
 • We streven naar een zo gevarieerd mogelijke samenstelling van teams voor projecten en adviezen, waardoor we beter verbinding kunnen maken met onze partners, opdrachtgevers en stakeholders. Samen dragen we met meer succes bij aan een duurzame impact op de maatschappij.
Een belangrijke stap in het creëren van een meer inclusieve cultuur is het meer bewust worden van de aannames die ieder mens nu eenmaal doet.

Mirjam Buurmeijer (HR manager)

Om bij Deltares een sterkere focus op diversiteit & inclusie te krijgen hebben we een veranderteam samengesteld om de visie op inclusie en diversiteit bij Deltares uit te werken en concreet actie te ondernemen.

De focusgebieden zijn:

 • Training
 • Recruitment en onboarding
 • Dialoog en leiderschap
 • Monitoring en evaluatie
 • Beleid
 • Communicatie en evenementen
Diversiteit en inclusie focusgebieden
Diversiteit en inclusie focusgebieden

Deze pagina delen.