Hoe we dat doen, beschrijven we in verschillende stukken zoals de Strategische Agenda ’22-’25: 'Ver Vooruit, Vandaag Versnellen', de Impactrapportage 2022 en in verschillende specials.

Strategische Agenda ’22-’25

In onze Strategische Agenda ’22-’25: 'Ver Vooruit, Vandaag Versnellen' lees je hoe we onze hoogwaardige kennis inzetten om innovatieve en duurzame oplossingen mogelijk te maken voor wereldwijde vraagstukken rondom het gebruik en de risico’s van water en ondergrond.

Strategische Agenda ’22-’25: Ver Vooruit, Vandaag Versnellen

De titel is gebaseerd op het belang van ver vooruitkijken voor ons domein van waterbeheer en ondergrond. Want klimaatverandering leidt onherroepelijk tot veranderingen op de lange termijn. Het draait hier dus om versnellen in het tegengaan van klimaatverandering én om versnellen in aanpassing van onze leefomgeving.

Het vooruitkijken betreft ook de digitale ontwikkelingen die ons in een revolutionair andere wereld kunnen brengen. We kijken ook naar nieuwe delen van de wereld, waar we met onze unieke kennis een bijdrage kunnen en willen leveren aan duurzaam, veilig en gezond leven.

Zo kwam de agenda tot stand

De Strategische Agenda is ons antwoord op alle vragen die we hebben opgehaald uit gesprekken met onze partners: overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Het is een antwoord op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water en ondergrond en de daaraan gerelateerde infrastructuur. In Nederland en waar ook ter wereld. We willen daarover graag in gesprek, want alleen samen maken we impact met onze kennis.

Impactrapportage 2023

De Impactrapportage vervangt het jaarverslag.

We dragen met onze toegepaste kennis onvermoeibaar bij aan het aantrekkelijk kunnen leven in delta’s, kust- en riviergebieden. Nu en in de toekomst. In Nederland en wereldwijd. In onze impactrapportage nemen we je graag mee in de wereld van water en ondergrond en hoe we continu kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen. De impactrapportage vervangt het jaarverslag.

Impact Report- Delivering impact 2023

Specials

  • Verhalenbundel ‘De Nederlandse delta, nu en in de toekomst‘. Deltares draagt bij aan de ontwikkeling en uitbreiding van de kennisbasis waarop het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en andere overheden hun beheer en beleid baseren. Hoe houden we onze voeten droog? Hoe zorgen we voor gezond en veilig water voor mens en natuur? Hoe moeten we onze infrastructuur inrichten met het oog op zeespiegelstijging en bodemdaling? En hoe kunnen we het gebruik van duurzame energie optimaliseren? Ontdek onze gezamenlijke aanpak en lees de verhalen oven de online special die we in samenwerking met IenW en Rijkswaterstaat hebben gemaakt.
  • Watersnoodramp 70 jaar later. Wat brengt de toekomst? Vijf experts van Deltares vertellen ieder vanuit hun expertise wat we geleerd hebben sinds de watersnoodramp. En ook wat er voor nodig is om onze delta in de toekomst veilig te houden.
  • Grondwater is onzichtbaar en vaak van onderschatte waarde. Gebrek aan goed grondwater leidt niet alleen tot tekorten aan drinkwater of voor beregening, maar ook tot bodemdaling en daarmee verzakking van huizen. De Integrale grondwaterstudie geeft grondwater het podium dat het verdient en schetst mogelijke opties om aan de slag te gaan.
  • Klimaatverandering, meer watervragers en grotere druk op de ruimte: hoe voorzien we Nederland ook de komende decennia van voldoende schoon drinkwater? De special 'Flexibele drinkwatervoorziening' is een zoektocht naar flexibele drinkwaterwinningen, met inspirerende toekomstconcepten. Voor en door professionals die zich bezig houden met de drinkwatervoorziening.

Deze pagina delen.