Directie

De directie van Deltares bestaat uit twee personen.

 • Annemieke Nijhof, algemeen directeur
 • Dirk-Jan Walstra, directeur
v.l.n.r. Dirk-Jan Walstra, Annemieke Nijhof

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Deltares. Ook staat zij de directie met advies terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • J.W. (Johan) Remkes, voorzitter
 • Drs. C. (Claudia) de Andrade-de Wit
 • J.D. (John) Knoester
 • Ir. C.J. (Carla) Rodenburg MBA
 • Dr.ir. G.M. (Gerhard) van den Top

Adviesraad

De Nederlandse adviesraad van Deltares adviseert op strategisch niveau over water, ondergrond en infrastructuur. Zo blijft Deltares op de hoogte van opkomende trends en technologieën en vergroten we onze maatschappelijke impact. De adviesraad bestaat uit een groep onafhankelijke experts en betrokkenen.

 • Marijn Ornstein, voorzitter
 • Anneke Hibma
 • Bram de Vos
 • Frank Goossensen
 • Hans de Groene
 • Stefan Aarninkhof
 • Harold van Waveren
 • Wilco Hazeleger

Internationale Adviesraad

De onafhankelijke experts en betrokkenen van de Internationale Adviesraad van Deltares geven een rijk geschakeerd beeld van onze internationale omgeving. De raad adviseert (on-)gevraagd over de nieuwe trends en ontwikkelingen en daagt ons hierop uit. Ook adviseert deze raad hoe we met onze kennis wereldwijd nog beter kunnen bijdragen aan oplossingen, aan veiligheid en duurzaamheid.

 • Henk Ovink, voorzitter
 • Michael Berkowitz
 • David N. Bresch
 • Stuart Orr
 • Georg Teutsch
 • Erik Oostwegel
 • Margaret Nakato
 • Monika Weber-Fahr
 • Mercedes Castro G
 • Shabana Abbas

Wetenschapsraden

De Wetenschapsraad en de Jonge Wetenschapsraad spelen een belangrijke rol bij het verwezenlijken van de ambities die zijn uiteengezet in onze Strategische Agenda. De Wetenschapsraden vormen het wetenschappelijke geweten van Deltares. Ze onderzoeken wereldwijde relevante ontwikkelingen voor Deltares en beoordelen de kwaliteit van het werk dat we doen. Hun focus ligt op de langetermijnwetenschappelijke ontwikkeling van Deltares. De Wetenschapsraden zijn onafhankelijke adviesorganen die periodiek advies uitbrengen op eigen initiatief en op verzoek, zoals het Jaarlijkse Externe Trends Rapport en de tussentijdse kwaliteitsevaluatie.

De Wetenschapsraad:

 • beoordeelt en adviseert over de onderzoeksstrategie van Deltares;
 • speelt een prominente rol buiten de organisatie bij het opbouwen en communiceren van de gezaghebbende wetenschappelijke positie van Deltares;
 • ontwikkelt en onderhoudt een levendig nationaal en internationaal netwerk met dat doel.

De Wetenschapsraad bestaat uit:

 • Bart van den Hurk, voorzitter
 • Bregje van Wesenbeeck, voorzitter
 • Gualbert Oude-Essink
 • Ghada El Serafy
 • Gilles Erkens
 • Mandy Korff
 • Marcel van Gent
 • Marjolijn Haasnoot

De Jonge Wetenschapsraad:

 • overbrugt de carrièrekloof tussen jonge onderzoekers en senior academici, evenals de kloof tussen het huidige en toekomstige Deltares en Deltarianen;
 • geeft gespecialiseerd advies over digitale onderwerpen en opkomende technologieën om de kwaliteit van de wetenschap en producten van Deltares te verbeteren, rekening houdend met maatschappelijke waarden en afwegingen;

De Jonge Wetenschapsraad bestaat uit:

 • Margreet van Marle, voorzitter
 • Robert McCall, vice-voorzitter
 • Björn Backeberg
 • Bruno Zuada Coelho
 • Gundula Winter
 • Lőrinc Mészáros
 • Sadie McEvoy
Leden van de Wetenschapsraad van links naar rechts: From left to right: Bart van den Hurk (chair), Bregje van Wesenbeeck (chair), Gualbert Oude-Essink, Ghada El Serafy, Gilles Erkens, Mandy Korff, Marcel van Gent, Marjolijn Haasnoot
Leden van de Jonge Wetenschapsraad van links naar rechts: From left to right: Lőrinc Mészáros, Bruno Zuada Coelho, Sadie McEvoy, Björn Backeberg, Gundula Winter, Robert McCall (vice-chair), Margreet van Marle (chair).

Deze pagina delen.