Directie

De directie van Deltares bestaat tot en met juni 2023 uit drie personen. Na de pensionering van Ron Thiemann eind juni, krijgt Deltares met Annemieke Nijhof en Dirk-Jan Walstra een tweehoofdige directie.

 • Annemieke Nijhof, Algemeen directeur
 • Ron Thiemann, Directeur
 • Dirk-Jan Walstra, Directeur
Directie Deltares
v.l.n.r. Ron Thieman, Annemieke Nijhof en Dirk-Jan Walstra

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen Deltares. Ook staat zij de directie met advies terzijde. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

 • J.W. (Johan) Remkes, voorzitter
 • Drs. C. (Claudia) de Andrade-de Wit
 • J.D. (John) Knoester
 • Ir. F.A. (Frank) Verhoeven (tot 1 juli 2023)
 • Ir. C.J. (Carla) Rodenburg MBA
 • Dr.ir. G.M. (Gerhard) van den Top (vanaf 1 juli 2023)

Adviesraad

De Nederlandse adviesraad van Deltares adviseert op strategisch niveau over water, ondergrond en infrastructuur. Zo blijft Deltares op de hoogte van opkomende trends en technologieën en vergroten we onze maatschappelijke impact. De adviesraad bestaat uit een groep onafhankelijke experts en betrokkenen.

 • Anneke Hibma
 • Bram de Vos
 • Frank Goossensen
 • Hans de Groene
 • Stefan Aarninkhof - CITG
 • Harold van Waveren (WVL)
 • Wilco Hazeleger
 • Marijn Ornstein (Dijkgraaf)

Internationale Adviesraad

De onafhankelijke experts en betrokkenen van de Internationale Adviesraad van Deltares geven een rijk geschakeerd beeld van onze internationale omgeving. De raad adviseert (on-)gevraagd over de nieuwe trends en ontwikkelingen en daagt ons hierop uit. Ook adviseert deze raad hoe we met onze kennis wereldwijd nog beter kunnen bijdragen aan oplossingen, aan veiligheid en duurzaamheid.

 • Henk Ovink
 • Michael Berkowitz
 • Prof. Dr. David N Bresch
 • Prof. Stuart Orr
 • Prof. Dr. Georg Teutsch
 • Erik Oostwegel
 • Margaret Nakato
 • Monika Weber-Fahr
 • Mercedes Castro G
 • Shabana Abbas

Wetenschapsraad

De Wetenschapsraad en de Jonge Wetenschapsraad spelen een belangrijke rol in het realiseren van de ambities die we in onze Strategische Agenda hebben beschreven.

De Wetenschapsraad functioneert als wetenschappelijk geweten van Deltares. De raad begeleidt primair de wetenschappelijke invulling van het missiegedreven werken. Ze betrekt daarvoor Deltares experts vanuit verschillende expertises. De focus is gericht op de lange termijn.

De Wetenschapsraad:

 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het managementteam over de inzet van de strategische onderzoeksmiddelen en voor het ontwikkelen van de hiervoor benodigde kennisbasis;
 • speelt extern een prominente rol in het opbouwen en uitdragen van het wetenschappelijk gezag van Deltares;
 • ontwikkelt (daarvoor) een levendig nationaal en internationaal netwerk.

De Wetenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

 • Bart van den Hurk, voorzitter
 • Bregje van Wesenbeeck, voorzitter
 • Gualbert Oude Essink
 • Ghada El Serafy
 • Gilles Erkens
 • Mandy Korff
 • Marcel van Gent
 • Marjolijn Haasnoot

Jonge Wetenschapsraad

De focus van de Jonge Wetenschapsraad ligt op de digitale transformatie, de verbinding van nieuwe technologieën en domeinkennis. Ook deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies.

De Jonge Wetenschapsraad bestaat uit de volgende leden:

 • Björn Backeberg
 • Bruno Zuada Coelho
 • Gundula Winter
 • Lörinc Meszaros
 • Margreet van Marle, voorzitter
 • Robert McCall, vice-voorzitter
 • Sadie McEvoy

Deze pagina delen.