We zijn toegewijd aan het verbeteren van toegang tot schoon en veilig water voor iedereen, het verkrijgen van voldoende water voor voedselproductie en economische ontwikkeling, het beperken van klimaatverandering en de gevolgen ervan, en het ontwikkelen van duurzame steden en infrastructuur. Ook staan we bewust stil bij de effecten van onze activiteiten op onze medewerkers, stakeholders en toekomstige generaties.

Onze ambities voor maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben we geformuleerd in de Strategische Agenda 2022-2025. In de kern gaat onze aanpak erover dat we onderzoeks- en adviesprojecten zo uitvoeren dat de impact op het klimaat en de SDG’s helder is en we negatieve effecten beperken. Daarnaast willen we de klimaatimpact van ons eigen werk minimaliseren. Dat doen we door de campus in Delft klimaatneutraal te maken en we compenseren CO2-uitstoot van vliegreizen op eigen kosten. Ook voeren we op eigen kosten projecten uit die bijdragen aan de emissiereductie van broeikasgassen.

We stimuleren intern de dialoog over MVO: hoe kunnen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen voor deze en volgende generaties. We delen dilemma’s in ons dagelijkse werk: waardoor laten we ons leiden en hoe kunnen we dat op een goede manier in de praktijk brengen. We leren iedere dag van elkaar en door te luisteren naar onze omgeving.

Onze inzet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) concentreert zich op twee gebieden:

  1. MVO in onze projecten
  2. MVO in onze organisatie

Lees meer over de bijdrage van ons werk in onze impactraportage.

MVO in projecten

  • Deltares staat voor een verantwoordelijke en duurzame bedrijfsvoering bij het uitvoeren van opdrachten en het samenwerken met anderen. We werken volgens de anti-corruptiecode en gedragscode die we hiervoor hebben opgesteld.
  • De Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties vertalen we zoveel mogelijk door naar onze programma’s en projecten. Voorbeelden daarvan zijn: ‘Improving ecosystem functioning to enhance biodiversity’ en ‘Enhancing urban resilience through water and subsurface sensitive development.’
  • We willen onze partners inspireren om duurzaam te ondernemen, zowel in Nederland als in de rest van de wereld. Zo dragen we door samen kennis, modellen en instrumenten te ontwikkelen bij aan het begrip van ecosystemen in Nederland en wereldwijd. Daarvoor bestuderen we de effecten van plannen op de leefomgeving van mens en dier, we werken samen met lokale ngo’s aan adviezen en plannen die bijdragen aan sociale inclusie, en we betrekken oplossingen uit de natuur bij onze voorstellen.

In de praktijk

Een voorbeeld van hoe we MVO toepassen in de praktijk, lees je in dit project Duurzaam omgaan met (grond)water in tijden van droogte. Droogte is een van de meest impactvolle natuurrampen voor milieu en mensheid.

Droogte heeft vaak vergaande gevolgen voor bijvoorbeeld boeren, natuur en scheepvaart. ‘We kunnen met onze data bruikbare informatie opschalen, waardoor er in een groter gebied zichtbaar wordt wat er speelt.

Dimmie Hendriks, expert droogte en grondwater

MVO in onze organisatie

Deltares werkt aan het klimaatneutraal maken van haar campus in Delft. We streven naar een toekomst zonder CO2-uitstoot. Dan doen we met verschillende maatregelen, zoals:

  • het plaatsen van zonnepanelen op de Hydrohal;
  • het aanleggen van elektrische laadpalen op het parkeerterrein;
  • het uitvoeren van (bouw) werkzaamheden met elektrische machines.

Daarnaast hebben we ook maatregelen genomen om ons energieverbruik te verlagen, zoals het gebruik van LED-verlichting en het bijhouden van energiedata in real time. We blijven ons inspannen om onze CO2-voetprint zo minimaal mogelijk te maken met concrete acties.

Ook dragen we bij aan de maatschappij door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten voor onze groenvoorziening. Vanaf 2023 zijn we een samenwerking aangegaan met Print Plezier en Fier Fietskoerier, externe partijen die sociale en milieu impact hebben.

Dit maakt ons werk nog aantrekkelijker. En het voordeel is dat Deltares met deze maatregelen een stap dichterbij haar ambitie komt om de campus ‘Paris Proof’ te maken en de klimaatimpact van ons werk te minimaliseren.

Deze pagina delen.