Daarbij wordt rekening gehouden met de verandering van het grondgewicht door het onderwaterzakken. Dit model berekent de gekoppelde ontwikkeling van wateroverspanning en effectieve spanningen in de tijd. Sinds D-Settlement, versie 8.2, gebruikt het Darcy model dezelfde invoerparameters als het Terzaghi model. Ook het onderwaterzakken is sinds deze versie in D-Settlement opgenomen. Een semi-analytische, ruimtelijke, integratie verhoogt daarnaast de snelheid en de robuustheid van het rekenproces.

Uitvoer van wateroverspanning in de tijd
Uitvoer van wateroverspanning in de tijd

Deze pagina delen.