Tijdens het ontwerp van damwandconstructies wordt vooral aandacht besteed aan een toetsing op de veiligheid en stabiliteit, volgens richtlijnen zoals de Eurocode. Dit wil in de praktijk nog niet betekenen dat een project daadwerkelijk uitvoerbaar is. Maar al te vaak treden problemen op bij het inheien of trillen van damwanden. Dit wordt veroorzaakt door verschillende lokale factoren waaronder ook het gebruikte materieel.

NVAF-lijnen

De Nederlandse Vereniging Aannemers Funderingswerken ( NVAF) heeft richtlijnen opgesteld voor het schadevrij inbrengen van damwanden. In D-Sheet Piling zijn de NVAF-lijnen beschikbaar voor het trillen van damwanden opgenomen.

In de grafieken wordt voor verschillend materieel de relatie tussen de damwandstijfheid en damwandlengte weergegeven. Op basis van de grafieken is afleesbaar of schade verwacht kan worden.

NVAF-ervaringslijnen
NVAF-ervaringslijnen

Deze pagina delen.