• Invoer van grondlagen en eigenschappen overeenkomstig met die voor damwandconstructies.
  • Paaldoorsneden en materiaaleigenschappen zijn op verschillende diepten aanpasbaar.
  • Verbindingen met funderingen kunnen gemodelleerd worden door een voorgeschreven rotatie en/of translatie.
  • Belasting door horizontale krachten, momenten en normaalkrachten langs de paal.
  • Belasting door een voorgeschreven verplaatsing. Deze optie is geschikt voor de modellering van gronddruk op losse palen door bijvoorbeeld een talud.

Deze pagina delen.