Maatschappelijk verantwoord ondernemen

“Enabling Delta Life” is onze missie en drijft ons handelen. Het zit in ons DNA om duurzaam met mensen en mlieu om te gaan. We nemen deze verantwoordelijkheid serieus, en proberen dat zichtbaar te maken voor onze opdrachtgevers. We hopen daarmee ook anderen te inspireren om verantwoord en duurzaam te ondernemen.

Locatie Delft, TetraMaatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is verankerd in onze bedrijfsprocessen en managementsystemen en valt onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van de directie. Deltares heeft een ‘Code of Conduct’ (beleidsverklaring) ontwikkeld en bovendien een aantal certificeringstrajecten afgerond. Zo hebben we een certificaat op gebied van milieu ISO14001 en op gebied van ARBO 18001. Bovendien hebben we ons eigen milieuzorgsysteem opgezet. Ook is een convenant (e-deal) afgesloten met de gemeente Delft waarin we samen met een aantal partners zoals de TUDelft ons sterk hebben gemaakt voor “Delft Energie Neutraal in 2050”. Onze eigen bedrijfsvoering hebben we verder ‘verduurzaamd’. We wekken bijvoorbeeld eigen energie op met zonnepanelen, hebben we aanzienlijk minder papiergebruik, werken we aan warmte-koude opslag in ons gebouw de Tetra, kopen we duurzaam in en hebben we onze eigen kruidentuin.

In het strategisch plan van Deltares 2015-2018 staat onze ambitie op MVO-gebied luid en duidelijk verwoord, namelijk ‘ bekend staan als een organisatie die maatschappelijk verantwoord onderneemt en er toe doet’. Dit betekent dat we een organisatie willen zijn die bewust nadenkt en keuzes maakt over wat de impact van ons handelen is op onze medewerkers, op onze stakeholders en op toekomstige generaties. Om dit bewustzijn te vergroten zijn we o.a. actief voor Waterwonderen, een programma voor scholieren. Ook heeft Deltares haar kennis beschikbaar gesteld voor het Prinses Margrietfonds van het Rode Kruis, waarmee we de gevolgen van natuurrampen voor mensen proberen te beperken.

Related projects