Effectstudies van variabele waterstanden voor de binnenvaart

De binnenvaart krijgt steeds vaker te maken met variabele waterstanden, die kunnen leiden tot extreem hoog- of laag water. Bij hoogwater kan dat leiden tot stremmingen voor de scheepvaart. Bijvoorbeeld doordat er onvoldoende brugdoorvaarhoogte is of door vaarbeperkingen om de veiligheid van rivierdijken te handhaven. Bij laagwater is de transportcapaciteit van vaarwegen beperkt en kunnen lange wachttijden ontstaan bij sluizen en terminals.

Onze onderzoekers hebben decennialange ervaring met het ontwerp, de aanleg en verbetering van vaarwegen en binnenhavens. We voeren effectstudies uit naar de impact van riviermaatregelen op de binnenvaart en verbeteren waterdieptevoorspellingen. Zo bepalen we knelpunten in corridors en stellen we manieren voor om deze te verhelpen. We werken samen met de binnenvaartsector om instrumenten te ontwikkelen die helpen om zo goed mogelijk te kunnen plannen en te varen. Hiermee helpen we infrastructuurbeheerders en de maritieme sector op weg naar klimaatbestendig binnenvaarttransport.

Aanpak is een combinatie van logistiek, maritiem en infrastructuur

Om de binnenvaart robuust, betrouwbaar, efficiënt en weerbaar te houden of te maken, gaat Deltares altijd uit van een interdisciplinaire aanpak van drie expertisegebieden:

  1. Logistiek: zeehavenplanning, intermodaliteit, last-mile vervoer en binnenvaartterminals;
  2. Maritiem: scheepsontwerp en capaciteit van de vloot en
  3. Infrastructuur: systeem van rivieren, kanalen, sluizen, stuwen, haven- en terminalontwerp.

Beheer en onderhoud van vaarwegen als onderdeel van integraal rivierbeheer

We adviseren infrastructuurbeheerders en overheden over ontwerp, beheer en onderhoud van vaarwegen, inclusief de daarin aanwezige hydraulische constructies (ook wel “natte” kunstwerken). Hierbij kijken we niet alleen naar de transportfunctie van de rivier. We houden rekening met andere functies, zoals:

  1. Een veilige afvoer van water, sediment en ijs
  2. Watervoorziening voor landbouw, drinkwater en industrie, en
  3. Ruimte en watervoorziening voor de natuur.

Hiervoor werken we samen met logistieke en maritieme kennisinstituten, overheidsorganisaties, havenautoriteiten, universiteiten, ingenieursbureaus en aannemers. Samen werken we aan een duurzame inrichting van riviersystemen, inclusief robuust en betrouwbaar transport over water.

Onze onderzoekers hebben decennialange ervaring met het ontwerp, de aanleg en optimalisatie van vaarwegen en binnenhavens. We voeren onder meer studies uit die moeten leiden tot een klimaatbestendiger binnenvaartsysteem en voeren waterdieptevoorspellingen uit voor navigatiedoeleinden.

Rolien van der Mark

Deze pagina delen.