Lokale duiding van klimaatrisico’s voor havens en vaarwegen

De gevolgen van klimaatverandering zijn niet overal ter wereld hetzelfde. Ook is niet elke haven of vaarweg even kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. Samen met onze opdrachtgevers vertalen we de globale klimaatscenario’s van het International Panel on Climate Change (IPCC) naar lokale klimaatrisico’s voor havens en vaarwegen, rekening houdend met de onzekerheidsbandbreedtes.

Meestal beginnen we met een bureaustudie (“expert judgement”) van de relevante lokale klimaatrisico’s voordat we diepgaande kwantitatieve analyses doen. Met zo’n studie hebben we de haven Porto do Açu in Brazilië al kunnen helpen om hun klimaatrisico’s te duiden naar hun investeerders.

Kwantificeren van klimaatrisico’s, keteneffecten en adaptatiemaatregelen

Als uit eerste analyses blijkt dat de klimaatrisico’s voor een haven of vaarweg aanzienlijk zijn, gebruiken we onze in eigen huis ontwikkelde software en tools om deze risico’s te kwantificeren en effectieve adaptatiemaatregelen te identificeren. Daarvoor kijken we naar de directe effecten van klimaatverandering zoals overstromingen op toegangswegen naar havens. En naar de indirecte keteneffecten, zoals de effecten van verkeersstremmingen op bedrijfscontinuïteit en logistiek. Zo hebben we met de RA2CE toolbox de kwetsbaarheden en keteneffecten voor vitale (haven)infrastructuur in Broward County (Verenigde Staten) in kaart gebracht.

Met dit type informatie adviseren we onze opdrachtgevers over effectieve adaptatiemaatregelen. Hiermee kunnen zij beslissingen nemen voor renovatie, vernieuwing, aanpassing of ontmanteling van infrastructuur om havens en vaarwegen klimaatbestendig te maken.

Kennisnetwerken en onderzoek voor klimaatbestendige havens & vaarwegen

Onze experts zijn betrokken bij internationale kennisnetwerken en werkgroepen waaronder het International Panel on Climate Change (IPCC) van de Verenigde Naties en de PIANC Permanent Task Group on Climate Change. Daarmee houden wij steeds de vinger aan de pols bij de meest recente ontwikkelingen op dit gebied en werken we samen aan oplossingen.

We zetten onze software en experimentele laboratoriumfaciliteiten in voor onderzoek naar klimaatadaptatiemaatregelen. Een voorbeeld hiervan is onderzoek naar maatregelen om golfbrekers (havendammen) stapsgewijs aan te passen aan zeespiegelstijging en toenemende golfoverslag. Hierbij kijken we onder andere naar de (gecombineerde) effecten van riffen, verhoogde vooroevers, andere bekleding en kruinmuren. Zo helpen we om havens en vaarwegen voor te bereiden op een klimaatbestendige toekomst.

Met ons advies over aanpassingsopties of strategieën, kunnen onze opdrachtgevers de klimaatgerelateerde risico's voor hun activa of infrastructuurportefeuilles inschatten en beslissingen te nemen voor renovatie, vernieuwing, aanpassing of ontmanteling van infrastructuur.

Thomas Bles

Projecten

Deze pagina delen.