Begrip van interacties tussen schepen, vaarweg en infrastructuur

Deltares combineert expertise op het gebied van hydrodynamica en morfologie met kennis van schepen en infrastructuur. Zo adviseren we beheerders en gebruikers van havens en vaarwegen over veilige en efficiënte nautische operaties. Dit kan zijn in de vorm van analyses van hydro-meteo-data (metocean condities), golfdoordringing en testen van golfbrekers voor de ontwikkeling van nieuwe haveninfrastructuur.

We doen dat ook door advies over verbeterde (nautische) inrichting van bestaande infrastructuur. Met onze in eigen huis ontwikkelde software en experimentele faciliteiten, geven we onder meer advies over aanpassingen in havenlayouts, afmeertechnieken en sluisoperaties. Zo hebben we Rijkswaterstaat geadviseerd over veilige sluisoperaties voor de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Met onze adviezen kunnen beheerders hun infrastructuur efficiënter benutten en duurzamer inrichten.

Innovaties testen met veldmetingen, schaalmodellen en data science

Met veldmetingen en schaalmodellen vergaren we inzichten waarmee onze opdrachtgevers hun infrastructuur en/of operaties kunnen verbeteren. Zo doen we veldmetingen naar het gedrag van afgemeerde schepen in sluizen. In onze laboratoriumfaciliteiten doen we samen met MARIN en industriële partners onderzoek naar de effecten van laagfrequente golven op afgemeerde schepen (JIP HAWAIII).

Daarnaast maken we steeds meer gebruik van data science op de grote hoeveelheden data die beschikbaar komen. Bijvoorbeeld door analyses van waterstanden, wind en golven te combineren met de positiedata (AIS data) van schepen om de nautische veiligheid op zee en in binnenwateren te analyseren.

Projecten

Deze pagina delen.