Overstromingen kunnen desastreus zijn doordat de stad zo laag ligt en door schade aan wegen en leidingen vraagt de openbare ruimte veel onderhoud. Wie door bepaalde gebieden van New Orleans loopt ziet veel gebroken opritten, ongelijke straten, verzakte stoepen en huizen.

Wat doen we in New Orleans en wat is het resultaat?

Deltares schreef mee aan het Urban Water Plan. Het waterplan laat zien hoe New Orleans een veerkrachtige stad kan worden die beter bestand is tegen de water- en bodemdalingsproblemen die de stad op dit moment heeft en naar verwachting komende decennia alleen maar groter worden. Een robuuste waterinfrastructuur is cruciaal voor de overleving en de economische welvaart van de stad.

Deltares helpt New Orleans met het implementeren van het plan en om de juiste informatie en data van de ondergrond en het grondwatersysteem in beeld te brengen. In 2015 is de stad begonnen met de ontwerpfase van de ‘Mirabeau Water Garden’, een gebied van 300 bij 300 meter waar regenwater wordt gefilterd en opgeslagen om de bebouwde omgeving te ontlasten. Deltares monitort de ondergrond en het grondwater en berekent de kansen voor wateropslag en de impact op de omgeving, zoals minder bodemdaling en grondwateroverlast.

Het meten en monitoren van grondwater is cruciaal voor de stad om bodemdaling te kunnen stoppen. Je kunt niet iets beheren wat je niet meet

Roelof Stuurman, grondwaterexpert bij Deltares

Roelof Stuurman in New Orleans
Roelof Stuurman in New Orleans

We schreven mee met het voorstel ‘Reshaping the Urban Delta ’voor de National Disaster Resilience Competition (NDRC) om van New Orleans een veerkrachtige stad te maken met minder bodemdaling en overstromingsrisico’s. Dit voorstel werd gehonoreerd door de Federale staat en Rockefeller Foundation met $ 141 miljoen. Het geld wordt de komende jaren gebruikt om de wijk Gentilly in de geest van het Urban Water Plan te verbeteren. Hierbij is ook veel aandacht voor verbetering van de lokale leefomgeving, werkgelegenheid en educatie.

Deze pagina delen.