Nature based solutions

Klimaatverandering en de afname van biodiversiteit zetten wereldwijd de leefbaarheid van delta’s onder druk. Ook in Nederland hebben deze urgente opgaves gevolgen. Een integrale aanpak, gericht op duurzaam en klimaatbestendig gebruik van onze land- en watersystemen is noodzakelijk. Deltares is één van de partners in het consortium NL2120, dat de komende jaren onderzoek doet naar hoe we met natuurlijke oplossingen (‘nature based solutions’) onze Nederlandse delta leefbaar en aantrekkelijk kunnen houden.

“De opschaling van natuurlijke oplossingen vraagt, net als de andere uitdagingen waarvoor we gesteld staan, een maatschappelijke transitie. Dit programma gaat de broodnodige kennis ontwikkelen en aan gebiedsprojecten bijdragen, om op landschapsschaal te kunnen werken met de natuur en om de verschillende transitieopgaves te koppelen”, aldus Bregje van Wesenbeeck, wetenschappelijk directeur van Deltares en nauw betrokken bij de ontwikkeling van het voorstel.

Unieke samenwerking

NL2120 is een unieke samenwerking van overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen om gezamenlijk te zoeken naar praktisch toepasbare natuurlijke oplossingen: ‘nature-based solutions’. Voorbeelden hiervan zijn natuurlijke buffergebieden ter bescherming tegen overstromingen van rivieren en het gebruik van slimme groene oplossingen voor het opvangen van water en het koelen van steden.

bodemdaling veenweide

Integrale aanpak voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting

Om natuurlijke oplossingen gemeengoed te maken is een impuls nodig. De integrale aanpak van NL2120 verrijkt en verdiept kennis en past algemene kennis toe in lokale context, door kennisontwikkeling en praktijkervaring te combineren. Met de ontwikkelde kennis en ervaring draagt het programma bij aan beleidskeuzes voor een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting van Nederland.

Het voorstel combineert een nationaal kennisprogramma met het opdoen van ervaring in projecten in verschillende landschapstypen, zoals de hoge zandgronden, het veenweidegebied en de stad. De projecten leveren kennis over de werking van natuurlijke oplossingen, innovatieve verdienmodellen en maatschappelijke veranderprocessen.

Bregje van Wesenbeeck: “Dit programma biedt voor veel partijen de kans om al die dingen te doen die nodig zijn voor succesvolle transities. Samenwerken tussen verschillende disciplines, kennis en praktijk bij elkaar brengen, en een nieuwe generatie professionals opleiden.”

Het voorstel vergroot internationaal de vooraanstaande positie van Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van klimaatadaptatie en het gebruik van natuurlijke oplossingen in water en landbouw. Met NL2120 wordt een structurele bijdrage aan ons BBP van minimaal 0,02 procent geleverd. Het voorstel is namens het consortium NL2120 ingediend door de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij het Groeifonds.

Het Nationaal Groeifonds heeft vandaag besloten om voor de aanvraag van het consortium een reservering van 110 miljoen onder voorwaarden vast te leggen. Het is positief nieuws dat ons project als voldoende potentieel wordt gezien en de reservering is een erkenning voor de visie en de ambitie van het project. We gaan nu hard aan de slag om de gevraagde aanpassingen door te voeren, zodat we een aangepast voorstel kunnen indienen.

Deze pagina delen.