Op dit moment wordt in de Provincie Zeeland de app in de praktijk gebruikt door agrariërs. Het is belangrijk voor de Zeeuwen om het zoutgehalte in de gaten te houden vanwege de gewassen. Op dit moment is deze erg afhankelijk van regenval. Als het minder regent is water uit de sloot halen een oplossing maar dan moet dit wel zoet genoeg zijn.

Wat gebeurt er tijdens de test in Zeeland

Met behulp van een klein apparaat, de EC-meter, brengen agrariërs elke twee weken op vaste plekken het zoutgehalte van de sloten in kaart. Alle meetgegevens worden verzameld en weergegeven in een database die vrij toegankelijk is. Naarmate het zoutgehalte toeneemt verandert de kleur op de kaart van blauw naar rood. De eerste resultaten zijn nu al te zien via deze website (selecteer rechtsboven EC).

Met deze kennis komt er meer inzicht in verzilting in het lokale Zeeuwse watersysteem. Waar is het zoet, brak of zout? Zowel boeren als beleidsmakers krijgen meer informatie om maatregelen te nemen. Denk aan het opslaan van zoet slootwater of het plaatsen van stuwen om zout en zoet te scheiden.

Ook voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Overigens zijn de eerste EC-metingen in juli al gedaan. Op Goeree Overflakkee wordt op het land van 15 boeren en natuurorganisaties zoete en zoute sloten in kaart gebracht. Dat gebeurt in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en IBP Vitaal Platteland. Daar worden nu ook laagdrempelige maatregelen met de deelnemers besproken.

EC Metingen nitraatapp

Voor de metingen is een speciale EC-meter nodig. Meer informatie is te vinden op de public wiki site van Deltares.

Deze pagina delen.