Bekijk het rapport: Zeespiegelmonitor 2022

In de twee voorgaande rapportages werd de stijging van de zeespiegel goed weergegeven door een constante trend sinds het begin van de metingen in 1890. De nieuwste waarnemingen veranderen dit beeld. De zeespiegel langs de Nederlandse kust kan nu het best beschreven worden door een trend van 1,8 mm/jaar tot 30 jaar geleden, en een toename van de gemiddelde jaarlijkse stijging naar 2,9 mm/jaar gedurende de afgelopen 30 jaar. Deze versnelling sluit aan bij wat we weten over de wereldwijde ontwikkelingen in de zeespiegelstijging.

Zeespiegelmonitor 2022
Zeespiegelmonitor 2022


Zeespiegelmonitor sinds 2014

Sinds 2014 onderhoudt Deltares de Zeespiegelmonitor in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hiermee wordt de stand en ontwikkeling van de zeespiegel vastgesteld, ter ondersteuning van het waterveiligheidsbeleid. Aan de hand van de resultaten van de Zeespiegelmonitor wordt o.a. bepaald hoeveel zand er jaarlijks gesuppleerd dient te worden. De Zeespiegelmonitor speelt ook een rol bij de beoordeling en het ontwerp van de primaire waterkeringen.

De jaarlijkse stand van de zeespiegel wordt bepaald aan de hand van de waarnemingen van de zes Nederlandse hoofdgetijdenstations (Delfzijl, Harlingen, Den Helder, IJmuiden, Hoek van Holland en Vlissingen).

Verhoogde betrouwbaarheid

De invloed van de wind op de jaarlijkse gemiddelde waterstand kan nu, met een nieuwe methode, nauwkeuriger worden bepaald voor de jaren na 1979. De gegevens in deze zeespiegelmonitor hebben daardoor, een kleinere onzekerheid dan voorheen. Dat verhoogt de betrouwbaarheid van de beschrijving van de lokale zeespiegelstijging in recente perioden.

Het volgen van de zeespiegel is van groot belang voor Nederland. Met de Zeespiegelmonitor hebben we weer een goed beeld van de actuele stijging langs de Nederlandse kust. Rijkswaterstaat en KNMI blijven ook in de komende jaren de zeespiegelstijging nauwkeurig volgen.

Deze pagina delen.