Ver vooruit kijken, hoort bij ons domein van waterbeheer en ondergrond. Klimaatverandering leidt onherroepelijk tot veranderingen op de lange termijn. Versnellen in het tegengaan van klimaatverandering én versnellen in aanpassing van onze leefomgeving.

Ver vooruit kijken hoort bij de digitale ontwikkelingen die ons in een revolutionair andere wereld kunnen brengen. En het brengt ons naar nieuwe delen van de wereld waar we met onze unieke kennis een bijdrage kunnen en willen leveren aan duurzaam, veilig en gezond leven.

Deze Strategische Agenda is ons antwoord op alle vragen die we hebben opgehaald uit gesprekken met onze partners: overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Het is een antwoord op maatschappelijke vraagstukken op het gebied van water en ondergrond. In Nederland en waar ook ter wereld. We willen daarover graag met u in gesprek.

Enabling Delta Life.

Meer lezen over onze ambities? Lees dan onze Strategische Agenda 2022-2025.

Deze pagina delen.