Delta Basin

Het Delta Basin (50 x 50m) is een golfbassin met gesegmenteerde golfschotten die golven in meerdere richtingen kunnen creëren. Het bassin is uitgerust met twee golfgeneratoren die loodrecht op elkaar zijn geplaatst. De golfgeneratoren zijn in staat zowel regelmatige als onregelmatige en zowel lang- als kortkammige golven op te wekken in verschillende richtingen.

Geavanceerde technieken worden gebruikt om elk (natuurlijk) golfveld in het bassin te kunnen nabootsen. De spectrale vorm en richtingsspreiding kunnen afzonderlijk of gecombineerd worden ingesteld. Beide golfgeneratoren zijn uitgerust met online Actieve Reflectie Compensatie (ARC), wat zeer effectief de terugkaatsing tegen het golfschot van reeds gereflecteerde golven elimineert. Ook wordt tweede-orde golfgeneratie toegepast, waardoor de schotbeweging de natuurlijke vorm van een golf beter volgt. Deze technieken minimaliseren het optreden van ongewenste stoorgolven.

De Dalrymple methode wordt gebruikt voor het genereren van de gewenste golfcondities op vastgestelde locaties. Hierdoor kan bij het gebruik van verschillende golfrichtingen het modelgebied groter worden gemaakt.

Toepassingsgebieden

De invloed van driedimensionale golfaanval -zoals schuin invallende of kortkammige golven- op constructies kan aanzienlijk zijn. Voor het bestuderen van deze verschijnselen is het Delta Basin uitermate geschikt vanwege de grote afmetingen en de aanwezigheid van twee gesegmenteerde golfgeneratoren. Naast golven kan ook stroming met een hoek op de golven gegenereerd worden.
Het Delta Basin wordt veel gebruikt voor kust en offshore gerelateerde projecten. Bij deze studies ligt de interesse vooral bij zaken als toplaagstabiliteit, hydraulisch gedrag van constructies, belasting door golfklappen en het vaststellen van de hydraulische condities voor ontwerpdoeleinden.

Projecten

Typische studies waarbij het Delta Basin wordt ingezet:
•3D stabiliteit van golfbrekers: koppen van golfbrekers, schuine golfaanval
•Golfdrukken en krachten op pilaren en dekken van aanlegsteigers
•Golfklimaatstudies
•Golfgedrag in havens
•Studies naar aangemeerde schepen
•Ontgronding en mobiele bodems
•Duinerosie en kustbescherming

Technische specificaties
•Golfbassin
Horizontale afmetingen: 50 x 50 m
Maximale waterdiepte: 1,0 m
•Golfgeneratoren
Translerend, gesegmenteerd golfschot
Aantal segmenten: 180 (100+80)
Lengte van golfgenerator 66,4 m (40 m + 26,4 m).
Slag primaire schot: 1,2 m
Uitgerust met 3D online Actieve Reflectie Compensatie.
De twee golfschotten staan loodrecht op elkaar.
•Golfkarakteristieken
Golfrichtingen: tussen -50 and 50 graden per golfschot
Maximale regelmatige golfhoogte Hmax,r: 0,45 m
Maximale gefocuste golfhoogte Hmax,f: 0,6 m
Maximale significante golfhoogte Hm0: 0,25 m.
•Bijzonderheden
Zijwaartse stroming