Gezond blijven door kennis water en bodem

Onze leefomgeving is direct en indirect nauw verbonden met onze gezondheid. Het werk van Deltares heeft invloed op de volksgezondheid doordat ingrepen in de omgeving gezondheidswinst kunnen brengen, maar ook risico’s op ziekte kunnen vergroten. Dit wordt versterkt door klimaatverandering: aanpassingen brengen meer open water, terwijl hogere temperaturen deze zoetwateren en kustgebieden aantrekkelijker maken voor zwemmers maar ook voor ziekteverwekkers. Om een gezond leefklimaat te bevorderen koppelt Deltares haar integrale kennis over water en bodem aan de humane gezondheid. Een voorbeeld van trends waarbij de leefomgeving steeds meer druk op onze gezondheid legt zijn het vaker voorkomen van overstroming en droogte.  En voor onze steden, die tot 2050 volstromen met twee derde van de tot 9 miljard mensen groeiende wereldbevolking, dreigt een tekort aan schoon water en voedsel. Onze leefomgeving staat hierdoor enorm onder druk.

Dhaka waterfront at Buriganga River (Old Ganges).
Photograph Mariusz Kluzniak

Deze combinatie van klimaatsdruk en verstedelijking vergroot vervuiling en biedt ook ziekteverwekkers en hun verspreiders een vruchtbare voedingsbodem. Mensen staan hierdoor meer bloot aan schadelijke stoffen en lopen hogere risicos op infectieziekten. Daarbij neemt de door mensen gebruikte en uitgescheiden antibiotica toe en leidt dat tot grotere verspreiding van antibiotica-resistentie.

Gelukkig zijn er oplossingen voorhanden om water systemen gezond te houden of ‘beter te maken’. Zo kunnen we de risico’s van vervuiling en ziekteverwekkers op de humane gezondheid beperken.

De oplossingen die voortkomen uit de koppeling van integrale kennis over water en bodem aan menselijke gezondheid helpen de verantwoordelijken voor planning, inrichting en gebruik van water systemen om expliciet rekening te houden met de gevolgen voor de humane gezondheid. Zo kunnen overheid, bedrijven en burgers maatregelen  nemen die ook goed zijn voor gezondheid en welzijn.

Wij doen onderzoek naar Water & Gezondheid om uit te zoeken of de gezondheid kan worden verbeterd door het voorspellen van de risico’s en verspreiding van ziektes via water systemen, en hoe we gezondheidsrisico’s kunnen verminderen door middel van waterbeheer in urbane, rurale en marine ecosystemen. Onze drie centrale kennisvragen zijn:

  1. Hoe kunnen we de effecten voorspellen van veranderingen in de omgeving op ziekten die door muggen worden overgebracht?
  2. Wat zijn de toekomstige gezondheidsrisico’s van extreem weer en kunnen we water-gerelateerde ziekteverwekkers voorspellen en ervoor waarschuwen?
  3. Hoe belast waterbeheer de volksgezondheid?