Gezond blijven door kennis water en bodem

Onze leefomgeving is direct en indirect nauw verbonden met onze gezondheid. Om een gezond leefklimaat te bevorderen koppelt Deltares haar integrale kennis over water en bodem aan de humane gezondheid. Dat is nodig ook, want nu zijn humane gezondheid en kennis over de leefomgeving nog veel te vaak gescheiden werelden.  Terwijl er juist belangrijke trends gaande zijn, waarbij de leefomgevinhittestressg steeds meer een druk op onze gezondheid legt. Zo komen er met de huidige klimaatverandering vaker overstromingen en periodes van droogte voor.  En voor onze steden die tot 2050 volstromen met 66% van de tot 9 miljard mensen groeiende wereldbevolking dreigt een tekort aan water en voedsel. Onze leefomgeving staat hierdoor enorm onder druk.

Deze urbane-klimaatcocktail biedt ook pathogenen en hun vectoren (mooi woord voor ziekteverwekkers en verspreiders van ziekten) een vruchtbare voedingsbodem. Het effect op mensen is dat ze last krijgen van diarree, malaria, mazelen, cholera, polio en longontsteking, nog maar een tipje van de ziekten-ijsberg die wij nu kennen. Daarbij neemt de door mensen opgenomen en uitgescheiden antibiotica toe en leidt dat tot meer antibiotica-resistentie.

Gelukkig zijn er oplossingen voorhanden om ecosystemen gezond te houden of ‘beter te maken’. Zo kunnen we de risico’s van ziekteverwekkers op de humane gezondheid beperken.

De oplossingen die voortkomen uit de koppeling van integrale kennis over water en bodem aan menselijke gezondheid, maakt dat overheid, bedrijven en burgers maatregelen kunnen nemen die ook goed zijn voor de gezondheid. Dit helpt verantwoordelijken voor planning, inrichting en gebruik van ecosystemen expliciet rekening te houden met de gevolgen voor de humane gezondheid.