Gezond blijven door kennis water en bodem

Onze leefomgeving is direct en indirect nauw verbonden met onze gezondheid. Om een gezond leefklimaat te bevorderen koppelt Deltares haar integrale kennis over water en bodem aan de humane gezondheid. Dat is nodig ook, want er zijn belangrijke trends gaande, waarbij de leefomgeving steeds meer druk op onze gezondheid legt. Zo komen er met de huidige klimaatverandering vaker overstromingen en periodes van droogte voor.  En voor onze steden, die tot 2050 volstromen met twee derde van de tot 9 miljard mensen groeiende wereldbevolking, dreigt een tekort aan schoon water en voedsel. Onze leefomgeving staat hierdoor enorm onder druk.

Dhaka waterfront at Buriganga River (Old Ganges).
Photograph Mariusz Kluzniak

Deze combinatie van klimaatsdruk en verstedelijking vergroot vervuiling en biedt ook ziekteverwekkers en hun verspreiders een vruchtbare voedingsbodem. Mensen staan hierdoor meer bloot aan schadelijke stoffen en lopen hogere risicos op infectieziekten. Daarbij neemt de door mensen gebruikte en uitgescheiden antibiotica toe en leidt dat tot grotere verspreiding van antibiotica-resistentie.

Gelukkig zijn er oplossingen voorhanden om water systemen gezond te houden of ‘beter te maken’. Zo kunnen we de risico’s van vervuiling en ziekteverwekkers op de humane gezondheid beperken.

De oplossingen die voortkomen uit de koppeling van integrale kennis over water en bodem aan menselijke gezondheid helpen de verantwoordelijken voor planning, inrichting en gebruik van water systemen om expliciet rekening te houden met de gevolgen voor de humane gezondheid. Zo kunnen overheid, bedrijven en burgers maatregelen  nemen die ook goed zijn voor gezondheid en welzijn.