Bestuur

Het bestuur van Deltares bestaat uit de volgende personen:

  • Erik Janse – Algemeen directeur a.i.
  • Ron Thiemann – Directeur

Erik Janse en Ron Thiemann (foto’s Marco de Swart)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Deltares. Ook staat zij het bestuur met advies terzijde.

Karla Peijs (foto Marco de Swart)

Raad van Toezicht:

drs. K.M.H. (Karla) Peijs (voorzitter)

ir. S. M. (Suzanne) Jungjohann

drs. L.H.M. (Luc) Kohsiek

ir. H.E. (Henk) Nieboer

ir. F. A. (Frank) Verhoeven