Bestuur

Het bestuur van Deltares bestaat uit de volgende personen:

  • Annemieke Nijhof – Algemeen directeur
  • Erik Janse – Directeur
  • Ron Thiemann – Directeur

Erik Janse, Annemieke Nijhof en Ron Thiemann

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Deltares. Ook staat zij het bestuur met advies terzijde.

Raad van Toezicht:

J.W. (Johan) Remkes, voorzitter

ir. S. M. (Suzanne) Jungjohann

ir. H.E. (Henk) Nieboer

ir. F. A. (Frank) Verhoeven

Drs. C. (Claudia) de Andrade- de Wit

Johan Remkes, voorzitter Raad van Toezicht