Jaarverslagen, impact report

We nemen u graag mee in de wereld van water en ondergrond. In de wereld van toegepaste kennis waarmee we bijdragen aan het aantrekkelijk leven in delta’s. In Nederland en waar ook ter wereld. Nu en in de toekomst. Meer over onze organisatie en de kennis die we continu ontwikkelen en beschikbaar stellen kunt u lezen in onze impact report en andere specials waarin we onze verhalen bundelen. De impact report vervangt het jaarverslag.

Impact reportImpact report Deltares Working towards impact 2022

Special

Deltares draagt bij aan de ontwikkeling en uitbreiding van de kennisbasis waarop het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat en andere overheden hun beheer en beleid baseren. Hoe houden we onze voeten droog? Hoe zorgen we voor gezond en veilig water voor mens en natuur? Hoe moeten we onze infrastructuur inrichten met het oog op zeespiegelstijging en bodemdaling? En hoe kunnen we het gebruik van duurzame energie optimaliseren? In deze verhalenbundel reist u aan de hand van complexe opgaven door Nederland. Ontdek onze gezamenlijke aanpak en lees de verhalen over ‘De Nederlandse delta, nu en in de toekomst‘ in de online special die we in samenwerking met IenW en Rijkswaterstaat hebben gemaakt.