Onderzoeksplan

Aan onze kennisontwikkeling liggen altijd maatschappelijke vraagstukken ten grondslag. Deze vraagstukken zijn richtinggevend voor onze strategische kennisdoelen. We richten ons hierbij op vijf expertises.

  • Waterveiligheid
  • Duurzame inrichting deltagebieden
  • Bouwen in de Delta
  • Water en grondstoffen
  • Ecosystemen en milieukwaliteit

In ons onderzoeksplan, The World of Deltares 2015-2018, geven wij per expertise een overzicht welke strategische kennisdoelen er zijn voor 2018 en welke concrete stappen we zetten om deze doelen te bereiken. In het onderzoeksplan 2017 beschrijven we hoe en voor welke onderwerpen Deltares in 2017 zijn Strategisch Onderzoek (SO) subsidie inzet.

 

World of Deltares 2015-2018