Onderzoeksplan

Aan onze kennisontwikkeling liggen altijd maatschappelijke vraagstukken ten grondslag. Deze vraagstukken zijn richtinggevend voor onze strategische kennisdoelen. We richten ons hierbij op vijf expertises.

  • Waterveiligheid
  • Duurzame inrichting deltagebieden
  • Bouwen in de Delta
  • Water en grondstoffen
  • Ecosystemen en milieukwaliteit

In ons onderzoeksplan, The World of Deltares 2015-2018, geven wij per expertise een overzicht welke strategische kennisdoelen er zijn voor 2018 en welke concrete stappen we zetten om deze doelen te bereiken. In het Onderzoeksplan 2018_Deltares beschrijven we hoe en voor welke onderwerpen Deltares in 2018 zijn Strategisch Onderzoek (SO) subsidie inzet.

 

World of Deltares 2015-2018