Strategische Agenda

‘Enabling Delta Life’ is waar Deltares voor staat. We zetten onze hoogwaardige kennis in om innovatieve en duurzame oplossingen voor wereldwijde vraagstukken rondom het gebruik en de risico’s van water en ondergrond mogelijk te maken. Hoe we dat de komende jaren vorm en inhoud willen geven, valt te lezen in onze Strategische Agenda 2018-2021.

Deltares is een onafhankelijk kennisinstituut. Onze onafhankelijkheid is een groot goed. Het geeft ons de positie om wereldwijd aan de juiste tafels te zitten, bij organisaties en besluitvormers die ertoe doen en het verschil kunnen maken. Kennis is wat ons aan die tafels brengt. Alles wat we doen staat in het teken van toepasbare kennis van water en ondergrond. We verbinden deze twee werkvelden in onze organisatie. Onze kennis stellen we voor de hele ‘BV Nederland’ beschikbaar; we werken waar mogelijk ‘open source’. Deltares onderscheidt zich door een combinatie van vrij beschikbare software, experimentele faciliteiten en medewerkers met een hoog kennisprofiel. Daarmee zorgen we voor nieuwe oplossingen en inzichten waarmee we (nieuwe) maatschappelijke opgaven kunnen agenderen.

De komende periode bouwen we onze positie als onafhankelijk gezaghebbend kennisinstituut verder uit. We gaan verder op de ingeslagen weg en willen zowel nationaal als internationaal een erkend ‘Triple A’ instituut zijn op het gebied van water en ondergrond. We willen onze buitenlandse positie verder uitbreiden, zonder ons ‘unique selling point’ als Nederlands instituut tekort te doen. De kwaliteit van ons werk moet vanzelfsprekend zijn. We willen excelleren op onze kennisgebieden water en ondergrond, en samenwerkingen aangaan op kennisgebieden waar onze kennis ook van meerwaarde kan zijn: voedsel, gezondheid, energie en infrastructuur. Onze kennis en innovaties zijn vernieuwend, duurzaam en bewezen effectief. Onze werkwijze is oplossingsgericht, transparant, gericht op samenwerking met de markt.

Meer lezen over onze ambities? Download dan onze Strategische Agenda 2018-2021.