DEWFORA: Vroegtijdige droogte-waarschuwing en -verwachting

Deltares heeft in 2018 deelgenomen aan dit DEWFORA (Drought Early Warning and Forcasting) project waarin een kader is ontwikkeld voor het leveren van vroegtijdige waarschuwingen bij droogte en het beter beperken van de gevolgen van droogte in Afrika. Onder dit kader vallen veel verschillende activiteiten; van het bewaken en beoordelen van de kwetsbaarheid, via verwachtingen, waarschuwingen en maatregelen tot de verspreiding van kennis. Er zijn nauwe verbanden gelegd met droogte-onderzoek en beleidsontwikkeling in Europa. Bestaande mogelijkheden voor droogtebewaking in heel Afrika zijn beoordeeld en via betere droogte-indicatoren is de kwetsbaarheid voor droogte op verschillende schalen in heel Afrika in kaart gebracht. Daarnaast zijn meteorologische, hydrologische en agrarische verwachtingsmethoden ontwikkeld voor het voorspellen van de drempelwaarden.

Outreach was een belangrijke aanjager van het project dat gericht was op nationale en lokale overheidsinstellingen, NGO’s, IGO’s, regionale gemeenschapsorganisaties en netwerken, evenals universiteiten en onderzoeksinstituten. Specifieke trainerscursussen zijn ontwikkeld om zeker te zijn van voortdurende overdracht van kennis. Deltares was verantwoordelijk voor:

  • de coördinatie en het beheer van het consortium;
  • het creëren van een geschikt klimaat dat resulteerde in wetenschappelijke synergieën tussen DEWFORA en andere onderzoeksinitiatieven in Europa en Afrika;
  • het leggen van verbanden tussen Europese en Afrikaanse beleidsnetwerken;
  • het evalueren van mogelijkheden voor droogtebewaking en droogteverwachting, evenals praktijken voor beperking van de gevolgen en voor aanpassing;
  • het ontwikkelen van betere droogte-indicatoren en ruimtelijk variabele waarschuwingsdrempels, rekening houdend met het lokale belang van specifieke waterbronnen voor gemeenschappen/sectoren;
  • vaststellen in welke belangrijke regio’s het droogterisico verandert als gevolg van klimaatverandering;
  • het ontwikkelen van pan-Afrikaanse verwachtingsmodellen en -methoden voor het in kaart brengen van de kwetsbaarheid op lokale, regionale en continentale schaal als functie van de ontwikkelde indicatoren.

Onze partners

Verscheidene Europese en Afrikaanse onderzoeksinstituten en universiteiten, evenals nationale, regionale en lokale overheden in een aantal Afrikaanse landen (CSIR (ZA), DCER (SD),  ECMWF (EU), FEUP (PT), GFZ (DE), IAMZ (ES), IAV (MA), ICPAC (KE), JRC (EU), NBCBN (EG), NFC (EG), PIK (DE), UEM (MZ), UNESCO-IHE(NL), UPM (ES), WaterNet (BW), WISO (ML), WRNA (SA)). Dit was een Europees EU-FP7-project.

Externe links

Publicaties over DEWFORA