D-Geo PipelineHorizontaal gestuurde boringen (HDD) zijn een logisch alternatief wanneer kabels, pijpleidingen of kleine tunnels door dijken, moerasland, rivieren en andere structuren moeten lopen die intact moeten blijven. HDD-technieken minimaliseren de impact van bouwwerkzaamheden in dichtbevolkte en economisch gevoelige gebieden. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is Deltares betrokken geweest bij de ontwikkeling en uitvoering van sleufloze technologieën. Dit heeft geleid tot een van de eerste ontwerpcodes voor HDD en tot een uniek computerprogramma D-Geo Pipeline (voorheen MDrill).

D-Geo Pipeline is een tool voor het ontwerpen van een pijpleidinginstallatie in een sleufloze installatie, gebruikmakend van de micro tunnelling techniek of de horizontaal gestuurde boringen (HDD) techniek. Met D-Geo Pipeline worden de risico’s beperkt tijdens en na de installatie.

 • Geometrie en 3D pijpleidinginvoer
  De grafische gebruikersinterface laat een gemakkelijke en snelle input van de grondlagen toe.
  De bovenste grondlagen kunnen worden aangewezen als belasting voor zettingsberekeningen. De drie-dimensionale pijpleiding kan door middel van een snelle invoer in tabelvorm.

2D dwarsdoorsnede

 • Boogwerking
  D-Geo Pipeline past een gereduceerd neutrale grondbelasting toe om het effect van overspannen op te nemen. De hoeveelheid afname is afhankelijk van de diepte van de pijpleiding, diameter en de grondeigenschappen.
 • Pijpleiding spanninganalyses voor HDD
  D-Geo Pipeline berekent de spanningen in de pijpleiding tijdens de installatiestadia in zowel de axiale en tangentiële richting. In een uitgebreid rapport wordt een spanningsverificatie gegeven voor elk pijpleidingmateriaal dat gebruikt wordt. De berekende spanningen zijn vergeleken met de toegestane spanningen volgens de Nederlandse pijpleidingcode (NEN 3650).
 • Geavanceerde zettingsberekening
  Verticale verplaatsing van grond onder de pijpleiding dat plaatsvindt na de installatie is een belangrijke factor in het bepalen van de spanningen in de pijleiding. Pijpleidingverzakking kan handmatig worden ingevoerd in het geval dat de verticale verzakkingen beschikbaar zijn. Voor meer nauwkeurige resultaten kan D-Geo Pipeline hetD-Settlement computerprogramma gebruiken zonder additionele input voor nauwkeurige verzakkinganalyses.
 • Geavanceerde grondmechanische parameters
  D-Geo Pipeline genereert een geavanceerde set van grondmechanische parameters en een compleet veren-model voor andere programma’s om een verdere analyse rondom de pijpleiding te kunnen uit te voeren.

D-Geo Pipeline wordt geleverd met diverse modules

D-Geo Pipeline kan gegevens uitwisselen met andere Deltares systems tools voor zettingsberekeningen en stabiliteitsberekeningen:

 • D-Settlement voor zettingsberekeningen en het inlezen van een vervormde geometrie
 • D-Geo Stability voor stabiliteitsberekeningen
 • Scia Pipeline voor geavanceerde constructieve pijpleidingberekeningen.

Hoe kan ik D-Geo Pipeline krijgen?

Deze versie is te gebruiken met één van onze Service packages. U kunt een Service package aanschaffen via software@deltares.nl en vervolgens de software downloaden via onze download portal. Ons team zal u daarna de instructies sturen over hoe u het licentiebestand en de licentie manager moet installeren.