D-Geo StabilityIn Nederland zorgen primaire weringen (3500 km) voor een veilig bestaan. Naast primaire weringen, zoals zee- en rivierdijken bestaan er nog tal van andere ophogingen (100.000 km), waarvan de stabiliteit en veiligheid gecontroleerd dient te worden. Het merendeel van deze constructies is met behulp van Deltares software D-Geo Stability ontworpen en/of gecontroleerd.

Het D-Geo Stability programma is ontwikkeld voor het ontwerp en de controle op stabiliteit van ophogingen op slappe ondergrond. Naast opties die normaal in dergelijke software worden aangetroffen beschikt D-Geo Stability over een aantal specifieke opties voor het ontwerpen van rivierdijken en andere ophogingen:

Bishop glijcirkel met schuifspanningen

 • Integratie met andere Deltares tools

  Zo kan bijvoorbeeld de vervormde geometrie uit het zettingsprogramma D-Settlement worden ingelezen. Hierdoor kan de stabiliteit na zetting van verschillende bouwfasen getoetst worden. Ook zijn de initiële geometrie gegevens uitwisselbaar met D-Settlement en D-Geo Pipeline.

1114

Vervormde geometrie uit D-Settlement die geïimporteerd kan worden

 • De Reliability Analyses module

  De in Nederland gebruikte normen staan de invoer van partiële veiligheden toe. Door de invoer van een stochastische spreiding van grondparameters wordt een semi-probabilistische en probabilistische analyse mogelijk. Doordat het programma beschikt over ‘default’ parameters, welke grotendeels uit de norm zijn overgenomen, kan de gebruiker zonder aanvullende invoer eenvoudig schakelen tussen een standaard veiligheidsberekening en een faalkansberekening.

1109

Invloedsfactoren uit een betrouwbaarheidsanalyse

 • Probabilistic Random Field methode

  Experts zullen verder de behoefte hebben ook ruimtelijke variatie op parameters in rekening te brengen. Dit is mogelijk met de Probabilistic Random Field module.

 • Opdrijfberekeningen

  Opdrijfmechanismen bij rivierdijken kunnen met de Uplift module onderzocht worden. Door een hoge waterstand kan de waterdruk in doorlatende lagen zorgen voor instabiliteit. Dit mechanisme is door numerieke problemen vaak moeilijk te berekenen met de Eindige Elementen methode.

1115

Updrijfmechanisme bij een rivierdijk

 • Integratie met Watex

  Door hevige regenval kunnen rivierdijken onderworpen worden aan de passage van een hoogwatergolf. De tijdsafhankelijke waterdrukken waaraan een rivierdijk wordt blootgesteld kunnen met het programma Watex eenvoudig worden berekend. De resultaten uit Watex kunnen in D-Geo Stability worden ingelezen.

Hoe kan ik D-Geo Stability krijgen?

Service Package

Deze versie is beschikbaar indien u een Service package heeft aangeschaft. U kunt deze aanschaffen via ons Software sales Service team (software@deltares.nl). De software is te downloaden via onze download portal. U kunt de software zonder licentie gebruiken in Demo modus. Door een Service package aan te schaffen ontvangt u een licentiebestand waarmee u alle functionaliteiten behorende bij dat Service package kunt ontsluiten.

Online Software

U kunt onze Geotechnische software producten ook gebruiken via het internet (Software as a Service – SaaS), op basis van een abonnement. Voor meer informatie hierover, zie Online Geotechnical Software.