Daarnaast kan D-Settlement de bandbreedte ook verkleinen door rekening te houden met gegevens uit de zakbaakfitberekeningen.

  • De grove Monte Carlo methode bepaalt de bandbreedte voor de totale of de restzettingen, waarbij rekening gehouden wordt met de overschrijdingskans op de maximaal toelaatbare restzettingen.
  • De First Order Second Moment (FOSM) methode is een sneller alternatief voor de grove bepaling van zettingen.
  • De iteratieve First Order Residual Moment (FORM) methode is een snel alternatief voor de grove bepaling van de overschrijdingskans op de maximaal toelaatbare restzetting.

De resultaten van de betrouwbaarheidberekening kunnen ook worden weergegeven in een grafiek met de tijdsafhankelijke gevoeligheid van zettingen als gevolg van de variatie en onzekerheid in grondparameters.

Zettingen met bandbreedte, voor en na de fit
Zettingen met bandbreedte, voor en na de fit

Deze pagina delen.