ARISE

Het onderzoek vindt plaats binnen het grotere EU-project ARISE. ARISE wordt geleid door de Universiteit van Plymouth en is een project van £2,8 miljoen, dat vijf jaar duurt en gefinancierd door het Horizon Europe Guarantee-programma van UK Research and Innovation. Het algemene doel van ARISE is om de gevolgen van zeespiegelstijging op atol-eilanden beter te kunnen inschatten en modelleren. Numerieke modellen die hiervoor gebruikt kunnen worden zijn onder meer XBeach, Delft3D-FM en SFINCS van Deltares.

Veldwerk

Tijdens het veldwerk van afgelopen maand installeerde het onderzoeksteam meer dan 80 meetinstrumenten. Ook verzamelden de onderzoekers meer dan 200 sedimentmonsters, voerden ze onderzoeken met lasertechnieken uit en zetten drijfboeien in. Het team gebruikte getijden- en grondwatersensoren, golfmeters, stroommeters, sedimentsensoren, camera's en maakte gebruik van een weerstation op het eiland Dighelaabadhoo.

Om deze oceanografische metingen ter plekke te ondersteunen, werden drones en onbemande boten gebruikt om de morfologie en bathymetrie van het eiland en het rifplatform te onderzoeken. Honderden sedimentmonsters werden verzameld om de verschillende afzettingsomgevingen te karakteriseren en inzicht te geven in de ouderdom en herkomst van de sedimenten. De resultaten van het veldonderzoek worden volgend jaar gepubliceerd.

Deltares experts Floortje Roelvink en Robert McCall tijdens hun veldwerk op de Maledieven.
Dit project is een uitgelezen kans om zoveel data te verzamelen om onze numerieke modellen nog beter te maken en ook om toe te passen op deze prachtige unieke koraaleilandomgeving

Floortje Roelvink, expert kleine eilanden bij Deltares

Testen in de Deltares Deltagoot

Volgende maand gaat het ARISE-project verder met ruim twee maanden testen in de Deltagoot van Deltares. Met deze testen zullen we onderzoeken hoe eilanden morfologisch reageren onder verschillende hydrodynamische krachten. Het betonnen rifplatform is al gebouwd en de komende weken zal een breed scala aan instrumenten worden geïnstalleerd.

De experimenten vinden plaats van 14 juni tot 19 augustus. We beginnen met een reeks aanloopproeven (het eiland wordt bedekt met geotextiel en verhoogd) met en zonder kunstmatige rifelementen. Vervolgens verwijderen we het geotextiel en onderzoeken we hoe het eiland op langzaam stijgende waterstanden reageert. De Deltagoot-experimenten zijn nodig om de huidige modellen voor rifeilanden te valideren en te verbeteren.

Via een Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)-voorstel, onder leiding van de TU Delft, is Deltares ook betrokken bij het ontwerp en de analyse van de kunstmatige rifelementen.

Deze pagina delen.