Nieuwe kennis voor toegepaste projecten waterkwaliteit en gezondheid

Gepubliceerd: 16 mei 2017

Met kennis over waterkwaliteit en bodem een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving. Hoe mooi is dat!? We staan nu op het punt om van start te gaan met een aantal belangrijke en leuke nieuwe projecten rondom waterkwaliteit en gezondheid. Fijn dat de samenwerkingen nu langzaam maar zeker tot stand komen.

Zoals “Het schone water experiment” waarin 500 Amsterdammers de waterkwaliteit in hun stad gaan meten met de Waterbox. Dat is een monitoringskit waarmee met een vijftal experimenten de kwaliteit van het water gedurende deze zomer zal worden gemeten door mensen die het leuk vinden om meer te weten te komen over het water in hun stad. Een van deze experimenten zal ook een beeld geven van het aantal ziekteverwekkende micro-organismen die in het water aanwezig zijn.

Ook gaan we met 5 waterschappen en het Nederlandse bedrijf Amplino  een snelle methode uittesten om de aanwezigheid van E.coli bacteriën in recreatiewater aan te tonen op basis van aanwezig DNA. En niet in een laboratorium, maar gewoon aan de waterkant. Dat kan met een mobiel qPCR systeem dat erg gemakkelijk kan worden meegenomen en snel aangeeft of de kritische normen voor veilig zwemwater wordt overschreden.

laboratorium Deltares

Met ditzelfde systeem gaan we ook samen met medici een methode ontwikkelen om de verspreiding van Dengue in waterrijke gebieden in Indonesië veel beter in kaart te kunnen brengen, om zo bij te dragen aan de preventie van Dengue. Een Nederlandse innovatie kunnen we dan straks, in samenwerking met medici, ook internationaal toepassen.

Ik vind dit mooie voorbeelden hoe kennis over waterkwaliteit, monitoring, modellering, en microbiologie samenkomen in toegepast onderzoek en bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Om een goede kennisbasis en nieuwe ontwikkelingen bij te houden, ben ik op dit moment met mijn collega Suzanne van der Meulen bij het International Symposium on Health-Related Water Microbiology in Chapel Hill (USA) dat elke twee jaar door het IWA wordt georganiseerd.

Belangrijke onderwerpen die op de agenda staan zijn onder andere: verspreiding van ziekteverwekkers, nieuwe analyse methoden, risico-inschatting, en hergebruik van water. Onderwerpen waar wij met Deltares kennis een substantiële bijdrage kunnen leveren.

Als je meer wilt weten over het deze projecten, het congres, of samenwerking zoekt op dit vlak stuur mij dan een e-mail.