Ecosystemen en milieukwaliteit

De druk op de ecosystemen en het milieu neemt toe door groei van bevolking en economie. Tegelijkertijd nemen de ambities van overheden voor het verbeteren van de water- en bodemkwaliteit toe en is er een toenemende vraag naar ecosysteemdiensten. Deltares ontwikkelt kennis over de kwaliteit van water- en bodemsystemen en maakt deze beschikbaar via model- en informatiesystemen voor beleidsmakers, beheerders en gebruikers. Ook wordt de systeemkennis benut voor duurzame natuurlijke oplossingen als alternatief voor de traditionele harde waterbouwkunde, technologische innovaties voor een betere bescherming van water en bodem, en benutting van ecosysteemdiensten.