Global river flow forecast service

Overstromingen kunnen leiden tot ernstige verstoring van logistieke processen van productielocaties en toeleveranciers. Weten wanneer een overstroming dreigt, helpt bij het tijdig nemen van voorzorgsmaatregelen.

De global river forecast service van Deltares identificeert overstromingsrisico’s wereldwijd tot een week van tevoren. Gebruikers hebben toegang tot ruim veertig verwachtingsscenario’s, of tot een enkele beste schatting.

Onze dataservice is gebaseerd op tientallen jaren expertise in het leveren van verwachtingen en waarschuwingen voor overheden en hulpdiensten. De data is beschikbaar voor iedereen die beslissingen baseert op verwachtingen. Het is mogelijk deze data te integreren in bestaande systemen voor risicoanalyse.

Benieuwd naar wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Neem contact met ons op.