Energie uit zoutgradiënt

Blauwe energie heeft enorme potentie voor duurzame energiewinning. Uit het verschil in concentratie tussen zout en zoet water wordt energie gewonnen, door middel van zogenoemde osmose. Het voordeel is dat de techniek om blauwe energie te winnen niet afhankelijk is van externe invloeden zoals wind of zon. Deltares levert door zijn kennis over stroming, recirculatie en de impact op de omgeving een bijdrage aan het onderzoek om van blauwe energie een duurzame energievorm te maken in de toekomst. Projectontwikkelaars adviseren we over het hydraulisch design om waterslag te voorkomen. Ook analyseren we naar de interne menging van de systemen op basis van detail hydrodynamica. Hierdoor kan de energie output worden geoptimaliseerd. Projectontwikkelaars en investeerders kunnen bij Deltares terecht voor het bepalen van het energiepotentieel, de haalbaarheid en implementatie van het ontwerp. Aannemers gebruiken ons onderzoek om kosten te besparen en risico’s te minimaliseren tijdens de bouw en het onderhoud van blauwe energiecentrales. Daarnaast kunnen beleidsmakers en belanghebbende onze impactanalyses en omgevingsstudies benutten voor het creëren van draagvlak in de samenleving.

Energieproject Blue Energy Afsluitdijk

De eerste blauwe energiecentrale ter wereld staat in Nederland op de Afsluitdijk. De proefinstallatie gebruikt water uit de Waddenzee en het IJsselmeer en dient om kennis op te doen over deze manier van energieopwekking. Om voldoende energie te produceren voor de noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe, zou deze techniek opgeschaald moeten worden. Samen met het NIOZ en Wageningen Marine Research onderzoekt Deltares de de ecologische en economische effecten naar de gevolgen van een grootschalige Blue Energy-centrale voor de Waddenzee.

afsluitdijk

Ervaring toepassen voor efficiënte blauwe energiecentrales

Deltares doet al meer dan veertig jaar studies voor diverse vormen van energiecentrales. Voor een duurzame en efficiënte blauwe energiecentrale is systeemkennis essentieel. Zo hebben de verschillen in zoet-zoutgradiënten een directe invloed op de hoeveelheid energie die er wordt gewonnen. Daarom is onderzoek naar recirculatie en pluimverspreiding cruciaal om de zoet-zoutgradiënten bij de inlaat van de centrales te kunnen beoordelen. Omdat in blauwe energie meerdere vakgebieden samenkomen, beoordelen we dit soort studies zowel afzonderlijk, maar vooral ook integraal.

dynamic-coupled-model-for-assessing-plume-dispersion

Onderzoek en advies voor optimalisatie van blauwe energie

Onze kennis en ervaring op het gebied van blauwe energie passen we toe op de volgende terreinen:

  • Optimalisatie van de energieproductie
  • Optimalisatie van grootschalige stroming om de centrale en detailstroming in de centrale
  • Terugdringing van negatieve effecten
  • Voorkoming van waterslag
  • Onderzoek naar het effect op het milieu
  • Operationele aansturing