Ocean Thermal Energy Conversion

Via Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) is energie te winnen uit het temperatuurverschil tussen lagen in de oceaan. Op plekken met een aanzienlijk temperatuurverschil tussen de bovenste en diepere lagen van de oceaan zijn de voorwaarden het meest gunstig. Groot voordeel is dat er 24 uur per dag energie gewonnen kan worden. Op dit moment is deze techniek alleen toe te passen nabij de evenaar, waar het verschil in temperatuur tussen de onderlagen en de oppervlaktelagen voldoende groot is. Deltares ondersteunt projectontwikkelaars, producenten, investeerders en overheden bij het ontwerp, de aanleg en het beheer en onderhoud van OTEC-centrales. Ontwikkelaars gebruiken ons onderzoek om kosten te besparen en risico’s te minimaliseren. Daarnaast kunnen overheden en belanghebbenden draagvlak creëren voor OTEC-centrales aan de hand van onze impactanalyses en omgevingsstudies. Iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van OTEC-centrales kan gebruik maken van onze systeemkennis om een duurzame en efficiënte OTEC-centrale op te zetten.

otec-technology-bluerise

Pluimverspreiding en waterkwaliteitsanalyses

Door water te gebruiken om OTEC-systemen te koelen en te verwarmen veranderd de temperatuur van het water, terwijl het zoutgehalte niet verandert. Hierdoor verandert de dichtheid van het water. Door dit water te lozen op een locatie met een andere dichtheid ontstaat er een dichtheidsstroming. Door deze dichtheidsstroming kan er mogelijke schadelijke algengroei ontstaan bij de in- en uitlaat van de centrale. Deltares brengt de dichtheidsstromingen, de pluimverspreiding en de effecten van de warmwaterlozingen op de waterkwaliteit en de ecologie in kaart.Daarnaast kan Deltares ontwikkelaars ook assisteren bij het hydraulisch en thermisch design van de centrale. Door een analyse te maken van het opwarmings- en afkoelingsproces van de inname en de lozing kan er een optimaal ontwerp worden gemaakt van de OTEC-centrale.

Door de kennis en ervaring die we wereldwijd hebben opgedaan met conventionele  energiecentrales, kunnen we OTEC-projecten integraal beoordelen en kunnen we de expertise vanuit meerdere vakgebieden inzetten. Maar Deltares verzorgt ook deelstudies naar specifieke problemen. Voor de Bluerise OTEC-centrale op Curaçao hebben we een bijdrage geleverd door de potentie van verschillende locaties te beoordelen. Wij ondersteunen met onderzoek en advies op het vlak van:

  • Optimalisatie van de energieproductie
  • Terugdringing van negatieve omgevingseffecten
  • Onderzoek naar het effect op het milieu
  • Operationeel beheer

Om het ontwerp en het rendement van OTEC te optimaliseren en de effecten te voorspellen zetten we de volgende softwarepakketten in:

  • Delft3D voor recirculatiemetingen, waterkwaliteitsmodellen en onderzoek naar verzilting
  • CORMIX voor het meten van pluimverspreiding bij het lozingskanaal. CORMIX en Delft3D kunnen ook in combinatie worden gebruikt.
  • WANDA voor het hydraulisch en thermisch ontwerp van de aan en afvoersystemen van de OTEC-centrale.