Getijdenenergie

OosterscheldekeringGetijdenenergie heeft de potentie om een belangrijke bijdrage te leveren aan de wereldwijde duurzame energiedoelstelling. Deltares ondersteunt projectontwikkelaars, producenten van turbines, investeerders en overheden bij het ontwerp, de aanleg en het beheer en onderhoud van getijdencentrales. Ontwikkelaars of engineers gebruiken onze research om kosten te besparen en risico’s te minimaliseren. Daarnaast kunnen overheden en stakeholders onze impactanalyses en omgevingsstudies benutten om getijdencentrales geaccepteerd te krijgen in de omgeving.

Optimalisatie energiewinning en minimaliseren van kosten en effecten op de omgeving

Getijdenenergie is een betrouwbare en duurzame energievorm, die altijd aanwezig is en beter voorspelbaar dan wind- of zonne-energie. Onze expertise en tools op het gebied van stroming, golven, morfologie en ecologische impact helpen om de energiewinning te optimaliseren en de kosten en effecten op de omgeving te minimaliseren. Hiermee wordt getijdenenergie in de toekomst een concurrerende energievorm.

Internationale ervaring van grootschalige- en detailstroming rondom turbine

plaatje swansea bayIn de Swansea Tidal lagoon en het Europese Energising deltas programma heeft Deltares bij verschillende projecten ervaring opgedaan. Daarbij is de kennis van grootschalige effecten zoals stroming, sediment- en ecologische veranderingen vertaald naar de gevolgen voor detailstroming rondom de turbine. Deze kennis en ervaring zijn van groot belang om de maximale opbrengst van de turbines uit te nutten.

Efficiency in ontwerp, aanleg en beheer bij getijdencentrale

Samen met de opdrachtgever brengen we de effecten op de omgeving in kaart. Om een optimale in- en uitstroming te realiseren en het rendement van de centrale te verhogen is het cruciaal om de turbineleverancier te betrekken bij het onderzoek. Onze ervaring en kennis zetten we in om:

 • Detailstroming rondom turbine in kaart te brengen en te optimaliseren via numerieke en fysieke faciliteiten
 • Een inschatting te maken van de ecologische en morfologische effecten voor een EIA (Environmental Impact Assessment)
 • Ontgronding en erosie rondom turbineconstructies te voorkomen
 • Ecologische effectenstudies te maken voor een visvriendelijk ontwerp van de getijdenturbines en het mariene leven
 • Operationeel voorspellingssysteem in te zeten voor de aansturing van de turbines
 • Nieuwe concepten te testen
Modeltests in Atlantic basin for Swansea Bay

Modeltesten voor Swansea Bay in het Atlantic bassin

Om het rendement van de getijdencentrales te optimaliseren zetten we een combinatie van verschillende numerieke modellen in zoals:

 • Delft3D voor grootschalige effecten van stroming, sediment transport, morfologie, golven, waterkwaliteit en ecologie
 • WANDA voor de optimalisatie van de energieoutput
 • StarCCM + voor gedetailleerde stromen in de buurt van de turbines
 • RTC-Tools, voor real-time control optimalisatie
 • Delft-FEWS, voor  voorspellingssysteem modellen