Podcasts

Onze bodem in beweging – de historie en daling van onze stedelijke ondergrond

In de Mayor’s Manual podcast een gesprek over we de historie van de stedelijke ondergrond en de problematiek van bodemdaling met archeoloog (Ranjith Jayasena) Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam en geoloog Gilles Erkens (Deltares). Bodemdaling is een actueel probleem met een geschiedenis zo oud als de steden die het ervaren. De stad Amsterdam bestaat binnenkort 750 jaar, een mooi moment om de geschiedenis van de ondergrond in te duiken en vooruit te kijken naar toekomstige bodemdaling. Met Ranjith Jayasena en met Gilles Erkens gaan in gesprek over de leidende rol die water en bodem hebben in de ontwikkeling van de stad en hoe we hier mee om moeten gaan.een masterclass over de geschiedenis van de bodem en zetten ze de eerste stap naar het vinden van oplossingen voor dit eeuwenoude probleem waar geen eind aan lijkt te komen. Hoe gingen de eerste Amsterdammers om met de dalende bodem, wat weten we over onze ondergrond en wat moeten we met peilstokken en piepschuim? Beluister de aflevering 35 van the Mayors Manual, de podcastserie die  zich richt op ‘wat moet er in het handboek van burgemeesters staan om steden toekomstbestendig te maken’ via Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast

Podcastserie Enabling Technologies

Regelmatig maken we gebruik van sleuteltechnologieen als AI, robotica, big data,  nieuwe meet- en monitoringstechnieken om tot oplossingen te komen, zodat we veilig en duurzaam  kunnen leven in de delta. Nu en in de toekomst. Hoe we dat doen vertellen we graag in een serie podcasts waarin we je meenemen naar plekken waar techniek water en ondergrond elkaar vinden.

De kademuren van Amsterdam

De kenmerkende grachten en vele bruggen geven Amsterdam een eigen karakter, waar jaarlijks veel mensen speciaal voor naartoe komen. Maar de kadegrachten en bruggen zijn kwetsbaar, zeker rondom het historische centrum. Met vele miljoenen mensen en allerlei soorten (zwaar) verkeer krijgen de kades het zwaar te verduren.

Kort geleden is een deel van een kademuur dan ook ingestort. En dit was niet het eerste incident.
In deze podcast legt Mandy Korff uit hoe Deltares, in samenwerking met TU Delft, data verzamelt en meet wat de status is van de kademuren, waarmee de gemeente Amsterdam beter kan prioriteren waar renovaties nodig zijn en waar (nog) niet.

Beluister de podcast in het Engels: Qual Walls

De techniek achter bodemdaling meten

In Nederland daalt de bodem al  ruim duizend jaar. Tegelijkertijd stijgt de zeespiegel, en het moment dat we moeilijke keuzes moeten maken komt steeds dichterbij. Meten van bodemdaling is essentieel om vragen zoals ‘waarom daalt de bodem’, ‘hoeveel bodemdaling gaat er nog plaatsvinden’,  en ‘op welke manier kan bodemdaling worden beperkt’ te kunnen beantwoorden.  Op verschillende plekken in Nederland zijn sinds kort meetsystemen ingericht om bodemdaling structureel en frequent te meten. Nieuwe meettechnieken worden ingezet om de belangrijkste mechanismes van de bodemdaling in veenweidegebieden te ontrafelen. Alleen als bekend is welk mechanismen verantwoordelijk zijn voor bodemdaling, kunnen effectieve technische en beleidsmatige maatregelen worden ontworpen. Om meer te weten te komen over hoe je bodemdaling kan meten en de nieuwe meettechnieken die zijn gebruikt zijn we met Sanneke van Asselen, bodemdalingsexpert bij Deltares op bezoek gegaan op de meetlocatie in Zegveld. Simon van Diepen, promovendus  bij de TU Delft vertelt over hoe hij in zijn onderzoek gebruik maakt van InSAR-metingen en -gegevens om de bodemdaling en onderliggende processen te onderzoeken.

Beluister de podcast: De techniek achter bodemdaling meten

Podcast Deltalife

Zeer zorgwekkende opkomend stoffen

Mei 2020. Een podcast over zeer zorgwekkende opkomende stoffen in het milieu. De podcast hoort bij een artikel in het magazine Delta Life no. 13. Aan het woord in deze podcast zijn Leonard Osté en Wilko Verweij.