D-Sheet PilingIn Nederland is in CUR-verband een stappenplan opgesteld voor het ontwerpen van damwandconstructies. Het CUR-stappenplan, vastgelegd in het handboek "Damwandconstructies", vormt de basis voor de Nederlandse Annex van de Eurocode 7 voor damwandconstructies en wordt volledig ondersteund door D-Sheet Piling. D-Sheet Piling (voorheen MSheet) verscheen voor het eerst in 1990 en is inmiddels het defacto ontwerpgereedschap voor damwandconstructies in Nederland en België.

D-Sheet Piling wordt gebruikt voor het ontwerpen van damwandconstructies en horizontaal belaste (enkele) palen. Naast opties die normaal in dergelijke software wordt aangetroffen beschikt D-Sheet Piling over een aantal specifieke opties voor het ontwerpen van damwandconstructies en horizontaal belaste (enkele) palen:

  • Automatische interpretatie van sonderingen. Sonderingen in GEF-formaat kunnen worden gelezen en daarna automatisch geïnterpreteerd worden naar een 1D grondprofiel.
  • Optimalisatie damwandlengte. De kritische lengte voor de damwandplank kan automatisch worden bepaald door de lengte te reduceren totdat de constructie bezwijkt of totdat onacceptabele vervormingen optreden.
  • Veiligheid. D-Sheet Piling controleert de veiligheid van de damwandconstructie voor één of meerdere door de gebruiker geselecteerde bouwfasen. Het programma toetst daarbij op partiële veiligheidsfactoren, volgens de Nederlandse Annex of de Belgische Annex van de Eurocode 7. De gebruiker kan desgewenst ook een eigen set partiële veiligheidsfactoren gebruiken.
  • Stabiliteit van ankerwanden. De stabiliteit van ankerwanden kan getoetst worden aan de hand van de methode Kranz.
  • Globale stabiliteit.  Een Bishop glijvlak analyse wordt gebruikt om de globale veiligheid van de gehele constructie te toetsen.
  • Controle op uitvoerbaarheid.  De damwand berekening kan op uitvoerbaarheid getoetst worden door te vergelijken op basis van NVAF-ervaringslijnen.

1104

Stabiliteit van korte ankerwanden (Methode Kranz)

 

D-Sheet Piling bevat een aantal verschillende geavanceerde modules, zie Modules.

Hoe kan ik D-Sheet Piling aanschaffen?

Service packages

De nieuwste volledig gevalideerde release kunt u vinden via onze download portal . Deze versie is beschikbaar indien u een Service package heeft aangeschaft. U kunt een Service package aanschaffen via ons Sales Service team (software@deltares.nl). U kunt de software zonder licentie gebruiken in Demo modus. Door een Service package aan te schaffen ontvangt u een licentiebestand waarmee u alle functionaliteiten behorende bij dat Service package kunt ontsluiten.

Online Software

U kunt de Geotechnische software producten ook gebruiken via het internet (Software as a Service – SaaS), op basis van een abonnement. Voor meer informatie hierover, zie Online Geotechnical Software.